Przejdź do treści

E-Rejestracja

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie uprzejmie informuje, iż z dniem 23.08.2013 uruchamia możliwość Rejestracji Pacjentów poprzez drogę elektroniczną.
Rejestrację należy przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Jednocześnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który w przeciągu trzech dni roboczych, od momentu zgłoszenia, oddzwoni pracownik Jednostki celem uzupełnienia procedury Rejestracji.