Przejdź do treści

Lokalna Sterylizatornia

Lokalna Sterylizatornia SPZOZ MSWiA w Szczecinie jest komórką organizacyjną, stanowiącą wyodrębniony zespół pomieszczeń wyposażonych w urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów medycznych wielokrotnego użytku. Przeprowadzana jest tu dekontaminacja dla jednostki, w której jest zorganizowana oraz świadczone są także usługi dla kontrahentów prywatnych w tym zakresie.

Wykonywane są tu dwa rodzaje sterylizacji:
– sterylizacja parowa oraz
– sterylizacja gazowa: tlenkiem etylenu.

Zatrudniony personel jest wykwalifikowany w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej co sprawia, że cały proces dekontaminacji prowadzony jest na wysokim poziomie i zapobiega zakażeniom i chorobom zakaźnym. Cały zespół techników medycznych kierowany jest przez Panią mgr inż. Renatę Bańkowską.

Cennik usług Lokalnej Sterylizatorni: https://spzozmswia.szczecin.pl/cennik/sterylizacja-utylizacja/