Przejdź do treści

Opieka duszpasterska

Kapelanem szpitala jest ks. Wiesław Skałecki.

Msza święta odbywa się w każdą sobotę o godz. 18.30 w szpitalnej kaplicy.

Kapelan szpitala odwiedza chorych w salach od godz. 16.00. W soboty odwiedziny odbywają się od godz. 17.00.

Tel. kapelana szpitala 797907558