Przejdź do treści

Lekarz specjalista: Izba Przyjęć

Miejsce udzielania świadczeń: Szczecin – SP ZOZ MSWIA w Szczecinie.

Nr ref.: LIP/03/2020

Zadania:

– Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Izby Przyjęć.

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie,
– formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt lub zlecenie,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– możliwość korzystania z pakietu Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów (CV) osobiście do Sekretariatu Dyrektora Zakładu lub wysłanie aplikacji wraz z numerem referencyjnym LIP/03/2020 na adres: rekrutacja(a)spzozmswia.szczecin.pl.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: SP ZOZ MSWiA w Szczecin, w celu prowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Klauzula Informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ MSWiA w Szczecin ul. Jagielońska 44, w celu prowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: lubinski(at)spzozmswia.szczecin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby prowadzące proces rekrutacji

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ale nie dłużej niż na czas prowadzonej rekrutacji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne