Przejdź do treści

Informatyk

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest dostawcą usług medycznych w regionie zachodniopomorskim. W swoich działaniach łączy wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe.

Jakość świadczonych usług jest przede wszystkim wynikiem sprawnie działającego zespołu ludzi. Wiemy, że sukces Naszego Zakładu buduje Nasz Personel.

„Stawiamy na osoby szybko uczące się, rzetelne, komunikatywne oraz rozumiejące specyfikę pracy w branży medycznej.”

Do naszego zespołu aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

INFORMATYK

Miejsce świadczenia usług: Szczecin

Zadania:
• opieka serwisowa urządzeń komputerowych,
• diagnostyka oraz szybkie usuwanie uszkodzeń,
• instalacja, konfiguracja, naprawy i zarządzanie urządzeniami peryferyjnymi typu drukarki,    skanery, kserokopiarki itp.,
• konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych    do pracy w systemach informatycznych,
• wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji    i programów dla pracowników (helpdesk),
• dbanie o bezpieczeństwo systemów poprzez stosowanie odpowiednich metod zabezpieczenia    danych przed dostępem osób niepowołanych.

Wymagania:
• biegłej obsługi komputera, technologii informatycznych, standardowego oprogramowania,
• dobrej znajomości zagadnień sprzętowych (diagnostyka, naprawa),
• dobrej znajomości systemów Windows w wersji 7, 10 oraz MS Office,
• dobrej znajomości działania i konfigurowania Active Directory,
• podstaw technologii sieciowych – kablowych/bezprzewodowych,
• znajomości zagadnień i konfiguracji sieci LAN,
• podstaw zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych,
• umiejętności doboru technologii i rozwiązań do postawionych zadań,
• dobrej organizacji pracy, samodzielności, zaangażowania,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• komunikatywności oraz pozytywnego nastawienia.
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na przedmiotowym stanowisku w podmiocie medycznym,
• znajomość medycznych systemów informatycznych: AMMS, KS PPS, Infomedica, Płatnik,
• doświadczenie w realizacji projektów dotyczących informatyzacji placówki medycznej.
Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej,
• możliwość rozwoju i doskonalenia posiadanych umiejętności,
• współpracę w miłej atmosferze,

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV do Biura Podawczego SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44 lub o wysłanie dokumentów, wraz z podaniem w temacie maila „Informatyk” na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl.

Jednocześnie informuje, iż spotkamy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, dalej: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i również wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody, przy czym podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy w celu realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko jest obligatoryjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług it, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@spzozmswia.szczecin.pl, albo pismo na adres SP ZOZ MSWIA z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko w SP ZOZ MSWIA w Szczecinie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody, do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, proszę o wpisanie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SP ZOZ MSWIA w Szczecinie na stanowisko:………………………………………………….., zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu o treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym i w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres jednego roku od momentu wysłania aplikacji, chyba że wycofanie zgody nastąpi przed upływem w/w terminów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Panem Tomaszem Łubińskim pod adresem e-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl