Przejdź do treści

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PORADNI PRZYSZPITALNEJ

PAMIĘTAJ ! – jeśli możesz zachowaj 1,5 m odległości między sobą a innymi osobami/personelem Szpitala
 
ZASADY:
– o przyjęciu pacjenta do Poradni specjalistycznej decyduje wcześniejsza rejestracja na dany dzień i godzinę,
– w dniu umówionej wizyty należy przyjść do Poradni bezpośrednio przed umówioną wizytą, i zająć wyłącznie wyznaczone miejsca na terenie Poradni,
– umówieni pacjenci przychodzą na wizyty bez osób towarzyszących,
pacjenci wymagający bezwzględnie opieki osób towarzyszących oraz dzieci wchodzą do Poradni TYLKO z JEDNYM opiekunem (pozostałe osoby towarzyszące pozostają na zewnątrz budynku),
– nadal udzielane są teleporady
 
Prosimy o punktualne przychodzenie na umówione wizyty oraz stosowanie się do zaleceń pracowników.
                                                                             
Dziękujemy za stosowanie ww. zaleceń