Przejdź do treści

Warsztaty Endoskopowe

Oprócz działalności leczniczej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie prowadzi również działalność dydaktyczną. Ścisła współpraca dyrekcji wraz z zespołem gastroenterologów zaowocowała jedynymi w skali kraju warsztatami endosnograficzono – endoskopowymi. Konferencja gromadzi pielęgniarki, lekarzy oraz ekspertów z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy na V Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty “EUS & Endo live”, które odbędą się w dniach 28-29 kwietnia 2016 r. w Szczecinie

W pierwszym dniu spotkania odbędą się pokazy badań endoskopowych i endosonograficznych, które będą transmitowane drogą satelitarną z sal bloku operacyjnego Szpitala MSWiA w Szczecinie do sali obrad. W drugim dniu sympozjum  zaplanowany jest wykład prof. Marca Giovanniniego na temat terapeutycznych możliwości endosonografii oraz prezentacje przypadków endoskopowych i endosonograficznych przygotowanych przez zaproszonych ekspertów wraz z ich omówieniem i dyskusją.

Warunki uczestnictwa, e-rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie: http://www.endoeus.szczecin.pl

 

Program V edycji Sympozjum i Warsztatów Endosonograficzno- Endoskopowych w Szczecinie „EUS & Endo live”

 

Program V Edycja Warsztatów Endoskopowych