Przejdź do treści

Przydatne linki

Narodowy Fundusz Zdrowia – www.nfz.gov.pl
Zachodniopomorski Oddział NFZ – www.nfz-szczecin.pl
Ministerstwo Zdrowia – www.mz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- www.mswia.gov.pl
Służba Zdrowia MSWiA – www.zoz.mswia.gov.pl
Szczeciński Serwis Samorządowy – www.szczecin.pl
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – www.szczecin.uw.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie – www.szczecin.kwp.gov.pl
Komenda Miejska Policji w Szczecinie – www.kmp.szczecin.pl
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – www.szczecin.kwpsp.gov.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – www.straz.szczecin.pl