Przejdź do treści

Medycyna Pracy

Zapraszamy do korzystania z badań profilaktycznych w ramach Medycyny Pracy.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dysponuje szerokim zakresem poradni specjalistycznych, badaniami diagnostycznymi oraz laboratorium analitycznym w jednym miejscu. Z naszej oferty mogą korzystać firmy jaki osoby prywatne.

W strukturze szpitala funkcjonuje Poradnia Medycyny Pracy. Przeprowadzane są tam badania wstępne, okresowe i profilaktyczne, dla osób indywidualnych, zakładów pracy oraz jednostek resortu MSWiA. Zatrudniamy lekarzy profilaktyków, posiadających stosowne uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do pracy oraz wykonywania określonego zawodu, a także lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zlecone przez lekarza medycyny pracy. Szczegółowe informacje na temat poradni znajdują się w zakładce poświęconej naszej przychodni.

Szpital dysponuje również własnym Laboratorium Analitycznym oraz Pracowniami Diagnostycznymi. Dzięki tym komórkom możliwe jest wykonywanie badań diagnostycznych w jednym miejscu.

Posiadamy również Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której można wykonać badania kierowców na prawo jazdy, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy, badania kandydatów na stanowiska kierownicze, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.

Szczegółowych informacji udziela spec. ds. marketingu Marcin Nieradka

tel. 504934208; e- mail: nieradka@spzozmswia.szczecin.pl