Przejdź do treści

– – Administracja

 


Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie:

tel. 91 43 29 500
fax. 91 43 29 501
email: biuro@spzozmswia.szczecin.pl


Z- ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych, Główny Księgowy

tel. 91 43 29 505

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

tel. 91 43 29 504

Naczelna Pielęgniarka

tel. 91 43 29 506

Wydział Rozliczeń i Analiz
tel. 91 43 29 508 / 509

Wydział Administracyjno – Gospodarczy
tel. 91 43 29 586 / 518 / 521

Komórka Prawna
tel. 91 43 29 516

Dział Personalny
tel. 91 43 29 523

Dział Płac
tel. 91 42 29 585

Wydział Księgowości
tel. 91 43 29 512 / 513

Dział Informatyki
tel. 91 43 29 562

Kierownik Przychodni
tel. 91 43 29 596

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta
tel. 91 433 21 06

Starszy Pracownik Socjalny
tel. 91 433 21 06