Przejdź do treści

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

NIP: 8522198181

REGON: 810733454

   


                                                                                                                       

PRZYCHODNIA – REJESTRACJA – INFORMACJA

tel.  91 31 14 760      w godz. 8.00-15.00

tel.  91 43 29 507      w godz. 8.00-18.00

tel.  91 43 29 575      w godz. 8.00-11.00


 

Biuro Podawcze – Informacja

tel. 91 43 29 500

fax. 91 43 29 501

e-mail:  biuro@spzozmswia.szczecin.pl

 

Sekretariat Dyrekcji

tel. 91 43 29 503

fax. 91 43 29 501

e-mail:  sekretariat@spzozmswia.szczecin.pl


Wydziały i komórki organizacyjne

 

  Wydział Rozliczeń i Analiz

  tel.  91 43 29 508 / 509

  Wydział Techniczno – Gospodarczy

  tel.  91 43 29 586 / 518 / 521

  Wydział Organizacyjny: Sekcja Organizacyjno – Prawna

  tel.  91 43 29 516

  Dział Personalny

  tel.  91 43 29 523

  Dział Płac

  tel.  91 42 29 585

  Wydział Księgowości

  tel.  91 43 29 512 / 513

  Administracja Systemów Informatycznych

  tel.  91 43 29 562

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta

  tel.  91 433 21 06

  Pełnomocnik Dyrektora ds Kombatantów

  tel.  91 433 21 06

  Archiwum – Sekcja Dokumentacji Medycznej

  tel.  91 432 95 96

  Godziny przyjęć interesantów:

  poniedziałek – piątek       7:30-11:00 oraz 13:00-15:05