Przejdź do treści

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

Szpital, przychodnia, administracja 

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Poradnia zdrowia psychicznego, poradnia endokrynologiczna 

Królowej Korony Polskiej 5/6
70-490 Szczecin

Zakład rehabilitacji leczniczej, stomatologia

Ul. Piotra Skargi 16

NIP: 8522198181

REGON: 810733454

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

Numer konta bankowego (darowizny):

w tytule: “Darowizna na cele statutowe”

BGK 21 1130 1176 0022 2137 2520 0010

DYREKCJA ZAKŁADU:

Dyrektor

Paweł Bakun

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

lek. med. Luiza Szczypiór

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, Główny Księgowy

Ilona Wanagiel

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

Monika Szwiec


INFORMACJA

tel. 91 43 32 102       w godz. 8.00 – 16.00

REJESTRACJA

Rejestracja do lekarzy rodzinnych POZ

tel.  91 433 21 33        w godz. 8.00 – 18.00

Rejestracja do poradni lekarzy specjalistów

tel.  91 43 29 507        w godz. 8.00 – 15.00

Rejestracja – Poradnia zdrowia psychicznego 

tel. 91 31 14 770          w godz. 8.00 – 15.00

Rejestracja skierowanych na badania przez Regionalną Komisję Lekarską 

tel. 91 43 29 575         w godz. 8:00 – 15:00

Tomografia, Rezonans magnetyczny

Rejestracja 

tel.  91 43 29 525      w godz. 9.00-17.00

Pracownia Endoskopii

Rejestracja 

tel.  91 43 29 576      w godz. 8.00-14.30

Zakład Radiologii

Rejestracja 

tel.  91 43 29 541      w godz. 8.00-14.30

IZBA PRZYJĘĆ

Kontakt:  całodobowy

tel.  91 43 29 511

fax. 91 43 29 522

e-mail:  izba.przyjec@spzozmswia.szczecin.pl


Biuro Podawcze

tel.  91 43 29 500

fax. 91 43 29 501

e-mail:  biuro@spzozmswia.szczecin.pl

Sekretariat Dyrekcji

tel.  91 43 29 503

fax. 91 43 29 501

e-mail:  sekretariat@spzozmswia.szczecin.pl


Wydziały i komórki organizacyjne

  Wydział Rozliczeń i Analiz

  tel.  91 43 29 508 / 509

  Wydział Techniczny

  tel.  91 43 29 530, 91 43 32 130

  Wydział Gospodarczy

  tel.  91 43 29 586, 91 43 29 518

  Dział Zamówień 

  tel. 91 43 29 521

  Wydział Organizacyjny

  Sekcja Organizacyjno – Prawna, Marketing

  tel.  91 43 29 516

  Sekcja ds. Kadr

  tel.  91 43 29 523

  Wydział Księgowości

  tel.  91 43 29 512 / 513

  Dział Płac

  tel.  91 43 29 585

  Administracja Systemów Informatycznych

  tel.  91 43 29 578

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjentów i Weteranów

  tel.  91 43 32 106

  Archiwum, Sekcja Dokumentacji Medycznej

  tel.  91 43 29 596

  Godziny przyjęć interesantów:

  poniedziałek – piątek       7:30-15:05

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Tomasz Łubiński kontakt e-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl