Przejdź do treści

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

PRZYCHODNIA – REJESTRACJA – INFORMACJA
tel: 91 43 29 507 lub 575

fax: 91 43 29 501

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

                          e-mail:  biuro@spzozmswia.szczecin.pl                                                                                                  

                                                NIP: 8522198181

                                              REGON: 810733454

 


Biuro Podawcze – Informacja

tel. 91 43 29 500

fax. 91 43 29 501

Sekretariat dyrekcji

tel. 91 43 29 503

fax. 91 43 29 501

 


Wydziały i komórki organizacyjne

Wydział Rozliczeń i Analiz
tel. 91 43 29 508 / 509

Wydział Techniczno – Gospodarczy
tel. 91 43 29 586 / 518 / 521

Wydział Organizacyjny: Sekcja Organizacyjno – Prawna
tel. 91 43 29 516

Dział Personalny
tel. 91 43 29 523

Dział Płac
tel. 91 42 29 585

Wydział Księgowości
tel. 91 43 29 512 / 513

Administracja Systemów Informatycznych
tel. 91 43 29 562

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta
tel. 91 433 21 06

Pełnomocnik Dyrektora ds Kombatantów

tel. 91 433 21 06

Archiwum – Sekcja Dokumentacji Medycznej 

tel. 91 433 21 04