Przejdź do treści

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

PRZYCHODNIA – REJESTRACJA – INFORMACJA
tel: 91 43 29 507 lub 575

fax: 91 43 29 501

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

                          e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl                                                                                                  

                                                NIP: 8522198181

                                              REGON: 810733454


Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie:

tel. 91 43 29 500
fax. 91 43 29 501


Kierownictwo

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Szczecinie: Paweł Bakun

tel. 91 43 29 500

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych, Główny Księgowy: Ilona Wanagiel

tel. 91 43 29 505

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: Dr n. med. Beata Gawdis – Wojnarska

tel. 91 43 29 504

Naczelna Pielęgniarka: Edyta Kensik

tel. 91 43 29 506


Wydziały i komórki organizacyjne

Wydział Rozliczeń i Analiz
tel. 91 43 29 508 / 509

Wydział Administracyjno – Gospodarczy
tel. 91 43 29 586 / 518 / 521

Komórka Prawna
tel. 91 43 29 516

Dział Personalny
tel. 91 43 29 523

Dział Płac
tel. 91 42 29 585

Wydział Księgowości
tel. 91 43 29 512 / 513

Dział Informatyki
tel. 91 43 29 562

Kierownik Przychodni
tel. 91 43 29 596

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta
tel. 91 433 21 06

Starszy Pracownik Socjalny
tel. 91 433 21 06

Pełnomocnik Dyrektora ds Kombatantów

tel. 91 433 21 06

Archiwum

tel. 91 433 21 04