Przejdź do treści

Kontakt

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

Szpital, przychodnia, administracja 

ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin

Poradnia zdrowia psychicznego, poradnia endokrynologiczna 

Królowej Korony Polskiej 5/6
70-490 Szczecin

NIP: 8522198181

REGON: 810733454

Numer konta bankowego:

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006

DYREKCJA ZAKŁADU:

Dyrektor

Paweł Bakun

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Daniel Jankowski

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych, Główny Księgowy

Ilona Wanagiel

Naczelna Pielęgniarka

Edyta Kensik


INFORMACJA

tel. 91 43 32 102       w godz. 8.00 – 16.00

REJESTRACJA

Rejestracja do lekarzy rodzinnych POZ

tel.  91 433 21 33        w godz. 8.00 – 18.00

Rejestracja do poradni lekarzy specjalistów

tel.  91 43 29 507        w godz. 8.00 – 15.00

Rejestracja – Poradnia zdrowia psychicznego 

tel. 91 31 14 770          w godz. 8.00 – 15.00

Rejestracja skierowanych na badania przez Regionalną Komisję Lekarską 

tel. 91 43 29 575         w godz. 8:00 – 15:00

Tomografia, Rezonans magnetyczny

Rejestracja 

tel.  91 43 29 525      w godz. 9.00-17.00

Pracownia Endoskopii

Rejestracja 

tel.  91 43 29 579      w godz. 8.00-14.30

Zakład Radiologii

Rejestracja 

tel.  91 43 29 541      w godz. 8.00-14.30

IZBA PRZYJĘĆ

Kontakt:  całodobowy

tel.  91 43 29 511

fax. 91 42 22 768

e-mail:  izba.przyjec@spzozmswia.szczecin.pl


Biuro Podawcze

tel.  91 43 29 500

fax. 91 43 29 501

e-mail:  biuro@spzozmswia.szczecin.pl

Sekretariat Dyrekcji

tel.  91 43 29 503

fax. 91 43 29 501

e-mail:  sekretariat@spzozmswia.szczecin.pl


Wydziały i komórki organizacyjne

  Wydział Rozliczeń i Analiz

  tel.  91 43 29 508 / 509

  Wydział Techniczny

  tel.  91 43 29 518

  Wydział Gospodarczy

  tel.  91 43 29 586

  Dział Zamówień 

  tel. 91 43 29 521

  Wydział Organizacyjny

  Sekcja Organizacyjno – Prawna

  tel.  91 43 29 516

  Sekcja ds. Kadr

  tel.  91 43 29 523

  Wydział Księgowości

  tel.  91 43 29 512 / 513

  Dział Płac

  tel.  91 43 29 585

  Administracja Systemów Informatycznych

  tel.  91 43 29 578

  Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjentów i Weteranów

  tel.  91 43 32 106

  Archiwum, Sekcja Dokumentacji Medycznej

  tel.  91 43 29 596

  Godziny przyjęć interesantów:

  poniedziałek – piątek       7:30-15:05

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Tomasz Łubiński kontakt e-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl