Przejdź do treści

Kontakt oddziały COVID

Telefoniczne informacje o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z podejrzeniem/zakażeniem Sars-Cov 2 są udzielane w dni powszednie w godzinach 12:00-14:00.

Celem ustalenia, w którym oddziale przebywa pacjent prosimy o kontakt z Izbą Przyjęć pod nr tel. 914329511

ORDYNATOR: DR EWA WIĘCKOWSKA-CEBULA 

Oddział COVID 1:

Lekarz prowadzący 91 4329583

Oddział COVID 2 A:

Lekarz prowadzący: 91 4329588

Lekarz prowadzący: 91 4329595

Dyżurka pielęgniarek 91 4329577

Oddział COVID 2B:

Lekarz prowadzący 91 4329561; 91 4329560

Dyżurka pielęgniarek 91 4332140; 91 4332141