Przejdź do treści

Oddział gastrologii i chirurgii onkologicznej

Piętro: I

Kierujący oddziałem: dr hab. n. med. Anna Wiechowska – Kozłowska 

pielęgniarka oddziałowa: p.o. Anna Olszewska 

KONTAKT:

tel. 91 43 29 563

Oddział prowadzi szerokoprofilowe działania lecznicze i diagnostyczne w zakresie chorób gastrologicznych i onkologicznych. Dzięki nowoczesnej Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej możemy bardzo szybko diagnozować schorzenia jelita grubego, wątroby oraz przełyku.  W ramach diagnostyki dysponujemy m.in.: szerokim zakresem badań laboratoryjnych, badań układu krążenia (echokardiografia, Holter EKG oraz ciśnieniowy, próby wysiłkowe) oraz pełną diagnostyką radiologiczną (USG, RTG, TK, RM). W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Kardiologii z salami intensywnej opieki kardiologicznej. Współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi oraz poradniami specjalistycznymi zapewnia możliwość kompleksowego leczenia naszym pacjentom.

Proces planowania leczenia po potwierdzeniu diagnozy odbywa się w oparciu o decyzje konsylium w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu gastroenterologii między innymi: dr hab. n. med. Anna Wiechowska – Kozłowska oraz dr n. med. Klaudiusz Boer. Zalecone procedury lecznicze wprowadzane są niezwłocznie. Oprócz własnego zaplecza SP ZOZ MSWiA w Szczecinie współpracuje również z innymi ośrodkami medycznymi: Zachodnipomorskim Centrum Onkologii oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 PUM im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie. Poza działalnością leczniczą w ramach zespołu specjalistów Oddziału Wewnętrznego, Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej prowadzona jest również działalność dydaktyczna. Ogólnopolskie Warsztaty Endosonograficzno – Endoskopowe to sympozjum, które gromadzi lekarzy, pielęgniarki oraz ekspertów gastroenterologów z całej Polski.