Przejdź do treści

Oddział dla osób chorych na COVID – 19

Kierujący oddziałem:

lek. med Ewa Więckowska – Cebula

dr n. med. Daniel Jankowski

W SP ZOZ MSWiA w Szczecinie powstał oddział, który przyjmie 60 pacjentów chorych na COVID-19.

27 października br. Wojewoda Zachodniopomorski zobowiązał SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 60 łóżek dla chorych, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenie tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

KONTAKT:

Telefoniczne informacje o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z podejrzeniem/zakażeniem Sars-Cov 2 są udzielane w dni powszednie w godzinach 12:00-14:00.

Celem ustalenia, w którym oddziale przebywa pacjent prosimy o kontakt z Izbą Przyjęć pod nr tel. 914329511

ORDYNATOR: DR EWA WIĘCKOWSKA-CEBULA 

Oddział COVID 1:

Lekarz prowadzący 91 432583

Oddział COVID 2 A:

Lekarz prowadzący: 91 432588

Lekarz prowadzący: 91 432595

Dyżurka pielęgniarek 91 432577

Oddział COVID 2B:

Lekarz prowadzący 91 4329561; 91 4329561

Dyżurka pielęgniarek 91 433140; 91 433141