Przejdź do treści

Oddział Neurologii z Pododdziałami: Udarowym, Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, Opieki Długoterminowej oraz Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator oddziału:
lek. med. Ewa Więckowska - Cebula

Pielęgniarka oddziałowa:
Aneta Bielska

Piętro: I

Kontakt

tel. 91 43 29 559

W oddziale zatrudnieni są specjaliści z zakresu neurologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. Do dyspozycji pacjentów przebywających na oddziale dostępne są dwie sale o podwyższonym standardzie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskają Państwo u Pielęgniarki Oddziałowej Pani Anety Bielskiej.Oddział przeprowadza diagnostykę i leczenie zachowawcze schorzeń układu nerwowego. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Intensywnego Nadzoru Neurologicznego. Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych m.in.: tomografii komputerowej, USG, EEG, EMG, rezonansu magnetycznego. Oddział stale współpracuje z Zakładem Rehabilitacji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dzięki czemu skutecznie możemy podjąć leczenie pacjentów, którzy wymagają pilnie rehabilitacji. Zakład Rehabilitacji dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz bogatą bazą, która w znacznym stopniu przyspiesza proces powrotu do zdrowia.