Przejdź do treści

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Ordynator Oddziału

lek. med.  Luiza Reddig


ul. Królowej Korony Polskiej 5/6

70-485 Szczecin


Kontakt                                   tel. 91 311 47 61

W oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści z zakresu psychiatrii oraz psychoterapeuci, psycholodzy i  terapeuci zajęciowi.

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla  wszystkich pacjentów  ubezpieczonych  w Narodowym Funduszu Zdrowia , dla osób  z różnymi  z problemami psychicznymi ( zwłaszcza  z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi,  zaburzeniami osobowości oraz  z  dolegliwościami psychosomatycznymi) wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, bez potrzeby całodobowej opieki szpitalnej. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego. Leczenie trwa 12 tygodni od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel) w godzinach 8:00 – 15:30 .  W trakcie leczenia pacjenci przebywają na zwolnieniu lekarskim. Celem hospitalizacji w naszym Oddziale  jest poprawa funkcjonowania  społecznego pacjentów ( m.in na gruncie  zawodowym, rodzinnym, towarzyskim itp.) poprzez poprawę kondycji fizycznej  oraz samopoczucia psychicznego  pacjentów na każdym etapie choroby.

Zadania te realizowane są poprzez :

 • intensywną , krótkoterminową psychoterapię grupową psychodynamiczną
 • psychoterapię indywidualną
 • indywidualne konsultacje z lekarzem psychiatrą
 • konsultacje z lekarzami innych specjalności (jeżeli zajdzie taka konieczność)
 • farmakoterapię
 • terapię ruchową prowadzoną w  formie: atletyki terenowej, zajęć  w ośrodku fitness oraz w kompleksie wodnym ,gimnastyka rowerowa, ćwiczenia aerobowe i anaerobowe, strechting, ćwiczenia wydolnościowe, nordic walking
 • terapii zajęciowej (prace manualne – rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, zdobnictwo i dekoratorstwo, sztuki użytkowe), pracownia kulinarna, wyjścia do muzeów), relaksacji
 • treningi relaksacyjne (trening autogenny, wizualizacja),
 • muzykoterapię
 • arteterapię
 • choreoterapię
 • biblioterapię
 • filmoterapię
 • teatroterapię
 • kulinoterapię
 • psychoedukację – zajęć propagujących  zdrowy styl życia , w tym zdrowe nawyki żywieniowe
 • oddziaływaniach socjalnych.