Przejdź do treści

Oddział Chirurgii z Urologią z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator oddziału:
lek. med. Dariusz Manowiec

Pielęgniarka oddziałowa:
Marta Trzcińska

Piętro: III

Kontakt

tel. 91 43 29 573

W oddziale zatrudnieni są specjaliści z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej.

W oparciu o znakomicie wyposażone: Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Pracownie Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej oraz Blok Operacyjny, oddział prowadzi nowoczesne diagnozowanie i leczenie (metodą tradycyjną i laparoskopową) chorób w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, urazowo-ortopedycznej oraz urologii. Wykonujemy m.in. operacje: żylaków odbytu przy użyciu systemu zamykania naczyń krwionośnych – Liga Sure, laparoskopowe w obrębie jamy brzusznej, przewlekłych owrzodzeń żylnych, przepukliny pachwinowej i udowej (z wszyciem siatki lub bez).

W ramach oddziału Chirurgii funkcjonują:

Pododdział Chirurgii Naczyniowej
 Świadczenia medyczne przeprowadza zespół wysokiej klasy specjalistów poprzez realizację procedur  medycznych z zakresu chirurgii:
– naczyniowej
– endowaskularnej.

Do najważniejszych zabiegów wykonywanych zgodnie z najnowszymi technikami operacyjnymi należą: PTA (angioplastyka tętnic), stentowanie tętnic, zakładanie filtrów  naczyniowych do układu żylnego, fibrynoliza oraz embolizacja naczyń np. w malformacjach naczyniowych.

 Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 W zakresie ortopedii przeprowadzane są zabiegi artroskopowe stawu kolanowego i barkowego, wymiany stawu biodrowego i chirurgii ręki. Nowoczesne techniki  operacyjne stosowane przez zespół wysokiej klasy specjalistów zapewniają najwyższy poziom leczenia.

 

Informujemy, iż w oddziale realizowane są świadczenia w ramach Pakietu Onkologicznego.