Przejdź do treści

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator oddziału:
dr n. med. Tomasz Nikodemski

Pielęgniarka oddziałowa:
Joanna Majchrzak

Piętro: III

Kontakt

tel. 91 43 29 581

W oddziale zatrudnieni są specjaliści z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Oddział Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, z urazami wielonarządowymi, schorzeniami powodującymi ostrą niewydolność oddechową, ostrą niewydolność krążenia, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary), pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Na oddziale znajdują się 4 stanowiska intensywnego nadzoru wyposażone w nowoczesny sprzęt monitorujący czynności życiowe. Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Chirurgii.