Przejdź do treści

Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Badań Profilaktycznych

I piętro, pok. 135

Kontakt: tel. 91 43 29 543

W ramach poradni Medycyny Pracy przeprowadzane są badania wstępne, okresowe i profilaktyczne, dla osób indywidualnych, zakładów pracy oraz jednostek resortu MSWiA. Zatrudniamy lekarzy profilaktyków, posiadających stosowne uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do pracy oraz wykonywania określonego zawodu, a także lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zlecone przez lekarza medycyny pracy. Własne Laboratorium Analityczne oraz Pracownie Diagnostyczne zapewniają pełną diagnostykę w jednym miejscu. Posiadamy również Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której można wykonać badania kierowców na prawo jazdy, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy, badania kandydatów na stanowiska kierownicze, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.

Poradnia jest czynna według następującego harmonogramu:
Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 7:30 – 15:05
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:05
Czwartek 7:30 – 16:00
Piątek 7:30 – 15:05
dr n. med. Katarzyna Serdyńska

przyjmuje według następującego harmonogramu:

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Wtorek 14:00 – 16:00
Czwartek 14:00 – 16:00