Przejdź do treści

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA

Szpitala MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

Magdalena Jackowska – telefon kontaktowy: 91 433 21 06.

  • przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-14.00 w siedzibie Szpitala MSWiA w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 44 w budynku rejestracji pokój numer 4
  • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na adres: Szpital MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44,
  • pocztą elektroniczną na adres: jackowska@spzozmswia.szczecin.pl,
  • osobiście w siedzibie Pełnomocnika Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta.
  • skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji, brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
  • skargi i wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu do Szpitala MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. O wyniku postępowania Pełnomocnik Dyrektora ds. Przestrzegania Praw Pacjenta zawiadamia wnoszącego na piśmie.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

kontakt z biurem Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia 800-190-590 ( czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-21.00)

sekretariat: telefon 22 -532- 82- 50, fax 22- 53-28-230

email : sekretariat@bpp.gov.pl