Przejdź do treści

Medycyna pracy w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Zapraszamy do korzystania z badań profilaktycznych w ramach Medycyny Pracy.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dysponuje szerokim zakresem poradni specjalistycznych, badaniami diagnostycznymi oraz laboratorium analitycznym w jednym miejscu. Z naszej oferty mogą korzystać firmy jaki osoby prywatne.

W strukturze szpitala funkcjonuje Poradnia Medycyny Pracy. Przeprowadzane są tam badania wstępne, okresowe i profilaktyczne, dla osób indywidualnych, zakładów pracy oraz jednostek resortu MSWiA. Zatrudniamy lekarzy profilaktyków, posiadających stosowne uprawnienia do wydawania orzeczeń o zdolności do pracy oraz wykonywania określonego zawodu, a także lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zlecone przez lekarza medycyny pracy. Szczegółowe informacje na temat poradni znajdują się w zakładce poświęconej naszej przychodni.

Szpital dysponuje również własnym Laboratorium Analitycznym oraz Pracowniami Diagnostycznymi. Dzięki tym komórką możliwe jest wykonywanie badań diagnostycznych w jednym miejscu.

Posiadamy również Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której można wykonać badania kierowców na prawo jazdy, badania do świadectwa kwalifikacji kierowcy, badania kandydatów na stanowiska kierownicze, pracowników ochrony i zabezpieczenia technicznego.

I piętro, pok. 135

Kontakt: tel. 91 43 29 543