Przejdź do treści

LASEROWA KOREKCJA WZROKU

LASEROWA KOREKCJA WZROKU
Lp.Rodzaj świadczeniaCena netto
1.Badanie kwalifikujące (topografia rogówki)200,00 zł
2.LASIK (jedno oko)1 800,00 zł
3.LASIK + Wavefront (jedno oko)1 950,00 zł
4.EPI – LASIK (jedno oko)2 050,00 zł
5.EPI – LASIK+ Wavefront (jedno oko)2 200,00 zł
6.LASEK (jedno oko)1 400,00 zł
7.PRK (jedno oko)1 350,00 zł
8.EBK (jedno oko)2 100,00 zł
Wizyty kontrolne do pozycji 2-81:
I wizyta kontrolnabezpłatnie
II wizyta kontrolna150,00 zł
Kolejne wizyty150,00 zł
9.SBK (jedno oko)2 950,00 zł
Wizyty kontrolne do pozycji 91:
I wizyta kontrolnabezpłatnie
Kolejne wizyty150,00 zł
10.Fotokeratektomia terapeutyczna (PTK) (jedno oko)1 000,00 zł
1 Liczba bezpłatnych wizyt kontrolnych uzależniona jest od specyfiki zabiegu.
System rabatowy na usługi laserowej korekcji wzroku
Lp.Grupa docelowaWysokość udzielonego rabatu
1.Pracownicy służb mundurowych MSWiA**10%
2.Pracownicy SP ZOZ MSWiA w Szczecinie***10%
3.Studenci****5%
** Rabatem objęci są pracownicy służb mundurowych tj. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służb Więziennych,, ABW, BOR oraz CBŚ pozostający w czynnej służbie. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu.
*** Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
****  Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie zaświadczenia z uczelni potwierdzającego przyjęcie w poczet studentów oraz okazanie ważnej legitymacji studenckiej.
Powyższe rabaty nie sumują się.