Przejdź do treści

Cennik

Ceny zabiegów w zakresie laserowej korekcji wzroku, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 96/2017 p.o Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie z dnia 26.09.2017 roku.

LASEROWA KOREKCJA WZROKU
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Badanie kwalifikujące (topografia rogówki) 150,00 zł
2. LASIK (jedno oko) 2 450,00 zł
3. LASIK + Wavefront (jedno oko) 2 650,00 zł
4. EPI – LASIK (jedno oko) 2 350,00 zł
5. EPI – LASIK+ Wavefront (jedno oko) 2 900,00 zł
6. LASEK (jedno oko) 2 000,00 zł
7. PRK (jedno oko) 1 750,00 zł
8. EBK (jedno oko) 2 900,00 zł
9. SBK (jedno oko) 2 950,00 zł
10. Wizyty kontrolne:
I wizyta kontrolna bezpłatnie
II wizyta kontrolna bezpłatnie
Kolejne wizyty 100,00 zł

 

1 Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.
2
Liczba bezpłatnych wizyt kontrolnych uzależniona jest od specyfiki zabiegu.1 Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.

 

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Szczecinie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej ofercie oraz do skrócenia czasu trwania obniżki w dowolnym czasie.