Przejdź do treści

Pracownia Tomografii Komputerowej

Dobrze postawiona diagnoza to podstawa prawidłowego leczenia. Jesteśmy do tego przygotowani. Doskonale przygotowana kadra, obsługująca specjalistyczny sprzęt gwarantuje szybkie wykonanie badań, a następnie ich trafną ocenę i opis.

Aktualnie posiadamy najnowocześniejszy 64 warstwowy tomograf komputerowy SIEMENS Somatom Perspective.

Pozwala on na wykonywanie bardzo szerokiej gamy zabiegów z zakresu tomografii komputerowej, w tym także badań naczyniowych. Urządzenie umożliwia pełne obrazowanie 2D, 3D (w rekonstrukcjach naczyniowych i objętościowych narządów) oraz obrazowanie w płaszczyźnie poprzecznej, czołowej i strzałkowej z pominięciem wtórnej rekonstrukcji.

Poza rutynowymi badaniami przeglądowymi nasz tomograf umożliwia wykonywanie następujących procedur wysokospecjalistycznych:

 • ocena naczyń mózgowia (diagnostyka tętniaków, malforacji naczyniowych);
 • ocena perfuzji mózgowia (diagnostyka wczesnej fazy zmian niedokrwiennych w mózgowiu);
 • ocena drożności i stopnia zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych;
 • aortografia (ocena aorty od łuku do poziomu odejścia tętnic biodrowych, w przypadku zmian tętniakowych ustalenie wskazań do zabiegu operacyjnego i stentgrafu);
 • ocena naczyń tętniczych peryferyjnych (kończyn dolnych);
 • ocena naczyń żylnych kończyn dolnych (diagnostyka zakrzepicy, obiektywna ocena rozległości zmian i monitorowanie leczenia przeciwzakrzepowego);
 • ocena zatorowości naczyń płucnych;
 • ocena unaczynienia zmian ogniskowych w wątrobie (diagnostyka naczyniaków i procesów npl);
 • ocena tętnic nerkowych (obiektywne określenie stopnia zwężenia w diagnostyce nadciśnienia pierwotnego, obrazowanie naczyń patologicznych w zmianach rozrostowych przy planowaniu zabiegu operacyjnego).\Aparat posiada opcję DENTAL CT pozwalającą na pełną diagnostykę układu zębowego oraz ocenę zmian pourazowych w zakresie szczęki, żuchwy oraz chorób przyzębia. Opcja ta ma szczególne znaczenie przy planowaniu leczenia ubytków za pomocą tytanowych implantów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik skanowania nasz tomograf wykonuje wszystkie procedury diagnostyczne znacznie szybciej i dokładniej. Wiąże się to z poprawą komfortu badanego pacjenta, jak również ze znaczącym zmniejszeniem dawki promieniowania X pochłanianego przez pacjenta w czasie badania.

Gwarantujemy nieograniczoną dostępność do ww. badań, bowiem są one wykonywane w naszej Pracowni Tomografii we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Nasza pracownia mieści się na parterze budynku Przychodni MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44. Rejestracja pacjentów odbywa się w Pracowni we wszystkie dni robocze od 9:00 do 17:00, osobiście lub telefonicznie: 91 43-29-525.

Dodatkowe informacje dla pacjentów:

Każda osoba zgłaszająca się na badanie Tomografii Komputerowej musi mieć wcześniej wyznaczoną datę i godzinę przyjęcia. Wyjątek stanowią pacjenci hospitalizowani i badania pilne „dla ratowania życia” – badania te będą wykonywane poza kolejnością.

 • Każda osoba zgłaszająca się na badanie Tomografii Komputerowej musi posiadać:
 • skierowanie od lekarza specjalisty,
 • aktualną legitymację ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie,
 • dowód osobisty,
 • w razie potrzeby dokumentację medyczną przebiegu leczenia.

Każda osoba przed planowanym badaniem Tomografii Komputerowej powinna zgłosić swoje przybycie personelowi Pracowni.

UWAGA: Warunkiem wykonania badania Tomografii Komputerowej, również PEŁNOPŁATNEGO jest skierowanie lekarskie.