Przejdź do treści

Rektosigmoidoskopia

Badanie ma na celu ocenę morfologiczną powierzchni błony śluzowej jelita grubego. Przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów endoskopowych (polipektomii [wycięcia polipów], tamowania krwotoków i innych). Wykonanie tych zabiegów często umożliwia pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej i w rezultacie skrócenie jego pobytu w szpitalu.

Wskazania do wykonania badania:

  • niewyjaśnione krwawienie z odbytu w czasie rektoskopii (samo stwierdzenie u chorych żylaków odbytu nie zwalnia lekarza z szukania innych przyczyn),
  • wątpliwości lub podejrzenie tzw. zmian organicznych w badaniu kontrastowym jelita grubego,
  • brak zmian w badaniu radiologicznym jelita grubego, przy utrzymywaniu się takich objawów jak bóle i parcie na stolec oraz biegunka,
  • kontrola po leczeniu operacyjnym jelita grubego, polipektomii kolonoskopowej, ocena wyników leczenia farmakologicznego,
  • stany uznane za przednowotworowe,
  • wskazania do zabiegu endoskopowego (usunięcia polipa, ciała obcego, tamowania krwawienia).