Przejdź do treści

Kolonoskopia

Metoda ta umożliwia ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego. Pozwala także na pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt cienkiego aparatu kolonoskopowego do całego jelita grubego, a nawet do końcowego odcinka jelita cienkiego. Poza ocena ścian jelita, dokładniejszą niż w innych badaniach diagnostycznych możliwe jest również pobieranie wycinków, usuwanie polipów i żylaków odbytu.

Wskazania do wykonania badania:

  • krwawienie z odbytu (także tzw. krwawienie utajone tzn. wtedy, gdy krew w stolcu jest stwierdzana tylko w badaniu laboratoryjnym, a nie jest widoczna gołym okiem),
  • bóle w okolicy odbytu, podbrzusza,
  • zmiana rytmu wypróżnień lub kształtu oddawanego stolca (stolec taśmowaty, ołówkowaty), daremne parcie na stolec, bądź bezwiedne oddawanie stolca,
  • guzy w odbycie,
  • sączenie wydzieliny z odbytu,
  • świąd odbytu z niewyjaśnionej przyczyny,
  • inne (wziernikowanie mające na celu pobranie wycinków błony śluzowej, w celu potwierdzenia istnienia niektórych procesów chorobowych np. skrobiawicy).