Przejdź do treści

Enteroskopia

Jest to rodzaj badania endoskopowego, dzięki któremu można ocenić jelito cienkie przy pomocy specjalnego endoskopu zwanego enteroskopem.

Dotychczasowy sprzęt endoskopowy nie pozwalał na ocenę całego jelita cienkiego, a jedynie początkowych jego odcinków. Ocena jelita cienkiego była możliwa przy pomocy klasycznych badań radiologicznych (pasaż rtg, enterokliza) czy też nowocześniejszych, jak enterokliza KT oraz ostatnio metodą kapsułki endoskopowej. Badania te były badaniami diagnostycznymi, które nie pozwalały na pobranie materiału do badań czy wykonanie zabiegu terapeutycznego. W chwili obecnej dostępne są aparaty endoskopowe  tzw. enteroskopy, które dzięki specjalnej konstrukcji i wykorzystaniu nakładki wraz systemem napełnianych balonów (system jedno- lub dwubalonowy) umożliwiają ocenę całego jelita cienkiego. Możliwe jest zatem tak jak w klasycznej endoskopii czy kolonoskopii pobranie materiału do badań histopatologicznych, wykonanie zabiegu terapeutycznego, takiego jak usunięcie polipa, leczenie zmiany naczyniowej, usunięcie ciała obcego czy zatamowanie krwawienia.

Badanie metodą kapsułki jelitowej oraz enteroskopia są wzajemnie uzupełniającymi się technikami badania diagnostycznego i terapeutycznego.