Przejdź do treści

Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej

Rejestracja Pracowni: tel. 91 43 29 579 w godzinach 7:30-15:00

Pracownia: tel. 91 43 29 576,

III piętro

Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie to aktualnie jedna z najnowocześniejszych w kraju pracowni diagnostycznych endoskopii i endosonografii przewodu pokarmowego.

Doświadczenie lekarzy gastroenterologów zatrudnionych w naszej Pracowni oraz nowoczesna aparatura pozwala na wykonywanie wysokospecjalistycznych badań i zabiegów jak:

 • rutynowe badania gastroduodenoskopowe  i kolonoskopowez polipektomią i mukosektomią,
 • leczenie endoskopowe zmian naczyniowych z zastosowaniem opasek, beamera argonowego i klipsów,
 • badania ECPW z zabiegiem sfinkterotomii i protezowania dróg żółciowych,
 • endoskopowe zakładanie stomii odżywczych,
 • endoskopowa implantacja balonu żołądkowego w leczeniu otyłości,
 • balonowe poszerzanie zwężeń przewodu pokarmowego z implantacją protezy do światła przewodu,
 • badania endosonograficzne ścian przewodu pokarmowego, trzustki i dróg żółciowych z możliwością biopsji cienko i gruboigłowej,
 • zabiegi drenażu torbieli trzustki przez ścianę żołądka i dwunastnicy pod kontrolą EUS,
 • zabiegi neurolizy splotu trzewnego pod kontrolą EUS w leczeniu bóluu chorych z nieoperacyjnymi guzami trzustki i przewlekłym zapaleniu trzustki,
 • badanie przewodu pokarmowego, a szczególnie jelita cienkiego metodąkapsułki endoskopowej,
 • badanie przesiewowe jelita grubego metodą kapsułki endoskopowej,
 • endoskopowe badanie jelita cienkiego enteroskopem, umożliwiającym nie tylko badanie diagnostyczne, ale również leczenie chorób jelita cienkiego.

Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie dysponuje dwoma przestronnymi salami endoskopowymi zabiegowymi, salą z nowoczesnymi myjniami endoskopowymi oraz przylegającymi dwoma salami dziennego pobytu pacjenta. W klimatyzowanych gabinetach endoskopowych wyposażonych w nowej generacji urządzenia wykonywane jest pełne spektrum badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych. Dzięki systemowi archiwizacji danych wykonywana jest do badań dokumentacja fotograficzna i możliwe jest rejestrowanie każdego badania z zapisaniem na nośniki elektroniczne. Nowoczesne, w pełni zautomatyzowane myjnie endoskopowe gwarantują bezpieczeństwo przed przeniesieniem infekcji; każdorazowy proces mycia i dezynfekcji aparatu endoskopowego jest potwierdzony wydrukiem generowanym automatycznie po zakończeniu procesu mycia endoskopów.

Badania endoskopowe wykonywane są na sprzęcie firmy Olympus. Pracownia dysponuje dwoma najnowocześniejszymi torami wizyjnymi tej firmy, przekazującymi obraz wysokiej rozdzielczości (HDTV), umożliwiającymi dokładną ocenę błony śluzowej. Dodatkowo w każdej pracowni jest możliwość wykonania badania w technice obrazowania wąskopasmowego (NBI) co pozwala na lepszą ocenę, porównywalną z wykorzystaniem barwienia (chromoendoskopia). Badania echoendoskopowe (EUS) wykonywane są przy pomocy aparatów diagnostycznych radialnych lub przy pomocy terapeutycznych echoendoskopów liniowych z możliwością pobrania materiału do badań (biopsja grubo- i cienkoigłowa) czy wykonania zabiegu terapeutycznego po kontrolą EUS. Badania kolonoskopowe oraz EPCW są wykonywane przy użyciu insuflacji dwutlenku węgla, zamiast tradycyjnego powietrza, co podnosi komfort badania dla pacjenta, powodując mniejsze dolegliwości związane z szybką resorpcją gazu z jelita.

W ostatnim czasie pracownia wzbogaciła się o urządzenia do badania jelita cienkiego. Składa się na niego system kapsułki endoskopowej renomowanej firmy GivenImaging oraz enteroskop firmy Olympus, współpracujący z posiadanymi już urządzeniami tej firmy.