Przejdź do treści

Informacje ogólne

 

POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ZAŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)

WYDAWANIE WYNIKÓW

Wyniki badań można odebrać w Gabinecie Zabiegowym (I piętro Szpitala) pok.140  po godzinie15.00. w dniu wykonania badania. Natomiast w przypadku badań specjalistycznych i wysyłkowych należy wcześniej zapoznać się z czasem oczekiwania na wynik w Laboratorium bezpośrednio przy pobraniu lub telefonicznie.

 

UWAGA!

OSOBA ODBIERAJĄCA WYNIKI BADAŃ W LABORATORIUM POWINNA OKAZAĆ DOWÓD, POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ, BĄDŹ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU (dokument dostępny w Punkcie Pobrań).