Przejdź do treści

Informacje dotyczące badania laboratoryjnego

Postępowanie podczas pobrania krwi na badania laboratoryjne

  1. Podczas pobrania należy trzymać rękę wyprostowaną nieruchomo.
  2. Złe samopoczucie i strach przed pobraniem należy zawsze zgłosić personelowi laboratorium przed pobraniem.
  3. Po usunięciu igły z żyły należy ucisnąć miejsce wkłucia gazikiem ze środkiem dezynfekcyjnym do chwili zatrzymania krwawienia (zwykle 3-4 minuty).
  4. Nie zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego. Uniesienie ręki zmniejsza możliwość tworzenia się krwiaka, bowiem zmniejsza szybkość i ilość krwi dopływającej do miejsca wkłucia.
  5. Bezpośrednio po pobraniu nie należy dźwigać ciężkich przedmiotów.

PAMIĘTAJ:

Bezpośredni UCISK zapobiega i zatrzymuje krwawienie, a założony OPATRUNEK stanowi zaporę dla drobnoustrojów.