Przejdź do treści

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 91 43 29 531                                                                                                                          
Poniedziałek – Piątek 7:30-10:00

Laboratorium przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-10:00  w pozostałych godzinach oraz w weekendy Punkt Pobrań pracuje w trybie dyżurowym – tylko nagłe przypadki. W powyższych godzinach w pierwszej kolejności wykonywane są badania dla szpitala, co może się wiązać z koniecznością dłuższego oczekiwania na pobranie.

Laboratorium umożliwia wykonanie całej gamy badań zarówno podstawowych jak i specjalistycznych z zakresu m.in.: analityki ogólnej, biochemii, hematologii, serologii, równowagi kwasowo-zasadowej oraz oznaczania hormonów tarczycy, hormonów płciowych, markerów nowotworowych i chorób zakaźnych. W placówce zatrudniony jest wykwalifikowany personel z dużym doświadczeniem analitycznym. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na inne badania rozszerzamy naszą ofertę, aby zrealizować wszystkie potrzeby naszych pacjentów.

W ramach swojej oferty wykonujemy badania między innymi w poniższych zakresach:

 • hematologii (OB, morfologia, rozmaz krwi, retikulocyty, oporność osmotyczna),
 • analityki ogólnej (mocz – badanie ogólne, a także oznaczanie glukozy i białka, płyn z jam ciała, płyn M-R, kał na lamblie – test immunoenzymatyczny, badanie kału na krew utajoną, badanie kału na pasożyty, badanie kału na tłuszcze i skrobię, Helicobacter pylori, itp.),
 • badania hemostazy (INR, PT, fibrynogen, APTT, D-dimery),
 • serologii (grupy krwi, Rh, wpis do dowodu osobistego, przeciwciała odpornościowe – odczyn Coombsa),
 • biochemii (RKZ, elektrolity – Na+, K+, Ca-, Alat, Aspat, ALP, ACP GGTP, amylaza, LDH, CK, CK-MB, białko, albuminy, mocznik, kreatynina, bilirubina T/D, glukoza, kwas moczowy, cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, TG, żelazo, TIBC, ferrytyna, fosfor, wapń, magnez, ASO, RF, CRP-n półilościowo, odczyn Waalera-Rosego, komórki LE, IgE całk.),
 • wczesne diagnozowanie zawałów serca (CKMB, troponina, BNP, NT-pro BNP),
 • diagnozowanie zaburzeń lipidowych (cholesterol całkowity, trójglicerydy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol)
 • diagnozowanie cukrzycy (poziom cukru, hemoglobiny glikowanej, mikroalbuminy, testy tolerancji glukozy)
 • diagnozowanie chorób tarczycy (hormony tarczycowe – TSH, FT3, FT4),
 • oznaczanie hormonów płciowych (LH, FSH, E2, prolaktyna, progesteron, testosteron), a także badanie nasienia,
 • oznaczanie markerów nowotworowych (TPSA, CA125, CEA, AFP, HCG), diagnozowanie raka jajnika i raka prostaty,
 • oznaczanie markerów chorób zakaźnych – HIV, HCV, HBs-Ag, TOXO IgG, borelioza IgG, IgM,
 • badanie czystości pochwy,
 • ultraczułe testy ciążowe.