Przejdź do treści

Diagnostyka

Diagnostyka to zdecydowanie jedna z mocniejszych stron SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Dzięki kolejnym inwestycjom możemy z dumą powiedzieć, że operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Nowoczesny 64 warstwowy Tomograf komputerowy Siemens Somantom Perspective oraz uruchomiony w 2014 roku Rezonans Magnetyczny Siemens Magnetom Essezna to prawdziwe serce diagnostyki obrazowej w naszym Zakładzie.

Oprócz dobrze rozwiniętej diagnostyki obrazowej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie posiada nowocześnie wyposażoną Pracownie Endoskopową oraz Pracownie Naczyniową. W Pracowni Endoskopowej jako jeden z nielicznych Szpitali w województwie zachodniopomorskim posiadamy możliwość przeprowadzania badań endosonograficznych EUS, a także badania przewodu pokarmowego przy użyciu kapsuły endoskopowej.

Pracownia Naczyniowa wyposażona jest w aparat angiograficzny rtg z ramieniem C służący do wysokospecjalistycznej diagnostyki układu naczyniowego. Pozwala on na obrazowanie naczyń krwionośnych, umożliwiając równoczesne przeprowadzanie zabiegów w tym m. in. plastyki wewnątrznaczyniowej, embolizacji, implantacji stentów wewnątrznaczyniowych, angiografii. Badania wykonujemy z użyciem bezpiecznych niejonowych środków cieniujących.

 

7-moai 4-moai  rtg5 P1180781