Przejdź do treści

Covid – 19 – ważne informacje / Kontakt

W SP ZOZ MSWiA w Szczecinie powstał oddział, który przyjmie 60 pacjentów chorych na COVID-19.

27 października br. Wojewoda Zachodniopomorski zobowiązał SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju, do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie 60 łóżek dla chorych, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenie tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

KONTAKT:
Telefoniczne informacje o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego z podejrzeniem/zakażeniem Sars-Cov 2 są udzielane w dni powszednie w godzinach 12:00-14:00.

Celem ustalenia, w którym oddziale przebywa pacjent prosimy o kontakt z Izbą Przyjęć pod nr tel. 914329511

ORDYNATOR: DR EWA WIĘCKOWSKA-CEBULA

Oddział COVID I: 91 432 95 83

Oddział COVID II:

Odcinek A : 91 432 95 61

Odcinek B: 91 433 21 37

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z:

ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE SZPITALA PODCZAS EPIDEMII

https://spzozmswia.szczecin.pl/zasady-obowiazujace-na-terenie-szpitala/

OBOWIĄZKIEM ZASŁANIANIA NOSA I UST PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PORADNI PRZYSZPITALNEJ –

https://spzozmswia.szczecin.pl/obowiazek-zaslaniania-nosa-i-ust-przez-osoby-przebywajace-na-terenie-poradni-przyszpitalnej/