Przejdź do treści

Cele

pancreatic-cancer-ribbonRak trzustki to nowotwór złośliwy jamy brzusznej o najgorszym rokowaniu i niestety częstość zapadania na ten typ nowotworów systematycznie wzrasta i wynosi w Polsce 8 przypadków u mężczyzn i około 5 przypadków u kobiet na 100 tys osób.  Z uwagi na późne objawy oraz duże trudności w diagnozowaniu rozpoznawany jest najczęściej w zaawansowanym stadium. Jedyną metodą leczenia raka trzustki jest zabieg operacyjny we wczesnym stadium rozwoju.

Znając charakterystykę nowotworu trzustki najważniejsze jest, aby diagnoza została postawiona możliwie jak najszybciej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego w tym badań endosonograficznych EUS oraz nowoczesnego tomografu komputerowego Siemens Somatom Perspective i Rezonansu Magnetycznego Siemens Magnetom Essenza mamy możliwość diagnozować zmiany nowotworowe szybciej i z większą dokładnością. Powstanie Centrum Diagnostyki, Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Trzustki ma na celu przede wszystkim jak najszybsze wykrycie  i podjęcie decyzji o leczeniu nowotworów trzustki poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych badań, skrócenie terminów oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz umożliwienie objęcia kompleksową opieką określonych grup pacjentów ze zmianami nowotworowymi.

W skład centrum wchodzą następujące jednostki SP ZOZ MSWiA w Szczecinie:

  • Specjalistyczna Poradnia Chorób Trzustki
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii oraz Pododdziałem Gastroenterologii i Nowotworów Trzustki
  • Oddział Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Urazowo – Ortopedycznej oraz Pododdziałem Urologii
  • Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej (w tym  badania EUS i ECPW)
  • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego (KT, NMR, MRCP)

Kolejnym ważnym zadaniem Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Trzustki jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządowymi poprzez stworzenie specjalistycznych programów zdrowotnych w tym pilotażowego programu wczesnego wykrywania raka trzustki. Ponadto ważnym celem Centrum jest działalność naukowa z uwzględnieniem współpracy z uczelniami wyższymi w tym z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie a tak ze działalności  dydaktyczno – szkoleniowa obejmująca zarówno indywidualne szkolenia lekarzy jak i cyklicznie odbywające się Ogólnopolskie Warsztaty Endosonograficzno – Endoskopowe, które są platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń między ekspertami, lekarzami oraz pielęgniarkami endoskopowymi z całej Polski.