Przejdź do treści

Transport sanitarny

TRANSPORT SANITARNY KRAJOWY
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto w zł
1. Transport sanitarny do 20 km 65,00 zł
2. Transport sanitarny powyżej 20 km 65,00 zł + 2,50 zł za każdy kilometr powyżej 20 km
3. Transport sanitarny z lekarzem 120,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
4. Transport sanitarny z ratownikiem 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
6. Czas oczekiwania 45,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
TRANSPORT SANITARNY ZAGRANICZNY
Lp. Rodzaj świadczenia Cena w Euro*
1. Transport sanitarny zagraniczny z kierowcą do 30 km 70,00 EUR
2. Transport sanitarny zagraniczny z kierowcą powyżej 30 km 70,00 EUR+ 3,00 EUR za każdy kilometr powyżej 30 km
3. Transport sanitarny z lekarzem 25,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
4. Transport sanitarny z ratownikiem 15,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
5. Koordynacja i przygotowanie 1 transportu sanitarnego na terenie Europy 500,00 EUR
6. Nocleg w trakcie transportu wg. kosztów rzeczywistych na podstawie przedłożonej faktury

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.

* Opłata przeliczana jest na (Faktura jest wystawiana w) PLN wg. kursu średniego NBP obowiązującego w dniu jej wystawienia.