Przejdź do treści

Transport sanitarny

TRANSPORT SANITARNY KRAJOWY
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto *
1. Transport sanitarny do 20 km 75,00 zł
2. Transport sanitarny powyżej 20 km 75,00 zł + 3,00 zł za każdy
kilometr powyżej 20 km
3. Transport sanitarny z lekarzem 150,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
+ opłata z pkt 1 lub 2
4. Transport sanitarny z ratownikiem 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
+ opłata z pkt 1 lub 2
5. Czas oczekiwania 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
TRANSPORT SANITARNY ZAGRANICZNY
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto* w EURO**
1. Transport sanitarny zagraniczny z kierowcą do 30 km 100,00 EUR
2. Transport sanitarny zagraniczny z kierowcą powyżej 30 km 100,00 EUR+ 3,00 EUR za każdy kilometr powyżej 30 km
3. Transport sanitarny z lekarzem 50,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
4. Transport sanitarny z ratownikiem 30,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę + opłata z pkt 1 lub 2
5. Koordynacja i przygotowanie 1 transportu sanitarnego na terenie Europy 500,00 EUR
6. Nocleg w trakcie transportu wg. kosztów rzeczywistych na podstawie przedłożonej faktury
**Faktura jest wystawiana w PLN wg. kursu średniego NBP obowiązującego w dniu jej wystawienia
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.