Przejdź do treści

Sterylizacja i utylizacja

Lp. Rodzaj Świadczenia STERYLIZACJA PAROWA STERYLIZACJA GAZOWA
Ceny netto* w przypadku gdy pakiety pakuje Zleceniobiorca Cena netto*
w przypadku,
gdy pakiety
pakuje Zleceniobiorca
1. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 2,20 zł 2,80 zł
do 5 cm
2. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 2,30 zł 3,40 zł
do 5 cm
3. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 3,30 zł 5,20 zł
do 15 cm
4. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 3,40 zł 5,30 zł
do 15 cm
5. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 7,00 zł 7,20 zł
do 30 cm
6. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 7,20 zł 7,60 zł
do 30 cm
7. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 8,40 zł 12,00 zł
30-50 cm
8. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 9,00 zł 13,20 zł
30-50 cm
9. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski
powyżej 50 cm
13,80 zł 21,60 zł
10. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą
powyżej 50 cm
14,40 zł 22,80 zł
11. Zestaw narzędziowy powyżej 50 cm 24,00 zł 30,00 zł
Lp. Rodzaj Świadczenia Cena netto*
11. Utylizacja odpadów medycznych za 1 kg 12,00 zł
* łączna wartość sterylizacji sprzętu medycznego, narzędzi i materiałów medycznych oraz utylizacji odpadów nie moża być niższa od wartości 50,00 zł brutto. W przpadku niższej wartośći usługi cena za sterylizację sprzętu medycznego, narzędzi i materiałów medycznych oraz utylizacji odpadów wynosi – 50,00 zł brutto.
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.