Przejdź do treści

Sterylizacja i utylizacja

STERYLIZACJA PAROWA
Lp. Rodzaj Świadczenia Cena netto zł
W przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniodawca
Cena netto w zł
w przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniobiorca
1. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 5 cm 1,60 1,90
2. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 5 cm 1,80 2,20
3. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 15 cm 2,40 2,80
4. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 15 cm 2,60 3,00
5. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 30 cm 4,00 4,70
6. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 30 cm 4,10 4,90
7. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 30-50 cm 7,00 7,50
8. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 30-50 cm 7,50 8,00
9. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski powyżej 50 cm 11,50 12,00
10. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą powyżej 50 cm 12,00 12,50
STERYLIZACJA GAZOWA-FORMALDEHYDOWA
Lp. Rodzaj Świadczenia Cena netto w zł
w przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniodawca
Cena netto w zł
w przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniobiorca
1. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 5 cm 1,90 2,30
2. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 5 cm 2,20 2,80
3. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 15 cm 2,80 3,40
4. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 15 cm 3,00 3,90
5. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 30 cm 4,70 5,30
6. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 30 cm 4,90 5,80
7. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 30-50 cm 8,00 10,00
8. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 30-50 cm 8,50 11,00
9. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski powyżej 50 cm 11,00 18,00
10. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą powyżej 50 cm 11,50 12,50
STERYLIZACJA GAZOWA – TLENEK ETYLENU
 Lp.  Rodzaj Świadczenia Cena netto w zł
w przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniodawca
Cena netto w zł
w przypadku,
gdy pakiety pakuje
Zleceniobiorca
1. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 5 cm 2,30 2,80
2. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 5 cm 2,80 3,30
3. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 15 cm 3,40 4,40
4. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 15 cm 3,90 4,90
5. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski do 30 cm 5,30 6,30
6. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą do 30 cm 5,80 6,80
7. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski 30-50 cm 10,00 11,00
8. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą 30-50 cm 11,00 12,00
9. Sterylizacja, pakiet pojedynczy płaski powyżej 50 cm 18,00 19,00
10. Sterylizacja, pakiet pojedynczy z fałdą powyżej 50 cm 19,00 20,00
11. Utylizacja odpadów medycznych  10,00 zł