Przejdź do treści

Pracownia tomografii komputerowej i rezonasu magnetycznego

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. TK głowa lub zatoki badanie bez kontrastu 249,00 zł
2. TK głowa lub zatoki z kontrastem 249,00 zł + kontrast
3. TK bez kontrastu [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00 zł
4. TK z kontrastem [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00 zł + kontrast
5. TK jedna okolica anatomiczna bez kontrastu 249,00 zł
6. TK jedna okolica anatomiczna z kontrastem 249,00 zł + kontrast
7. TK klatka piersiowa z kontrastem 249,00 zł + kontrast
8. TK jama brzuszna z kontrastem 249,00 zł + kontrast
9. TK miednica z kontrastem 249,00 zł + kontrast
10. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 390,00 zł
11. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 520,00 zł
12. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu 480,00 zł
13. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. Whole Body] 640,00 zł
14. TK angiografia badanie z kontrastem tętnic: mózgowia, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kończyn z podziałem na okolice anatomiczne 520,00 zł
15. TK Perfuzja mózgu z kontrastem 520,00 zł
16. TK perfuzja mózgu + angio tętnic szyjnych z kontrastem 510,00 zł
17. Kontrast 99,00 zł
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. TK głowa lub zatoki badanie bez kontrastu 249,00 zł
2. TK głowa lub zatoki z kontrastem 249,00 zł + kontrast
3. TK bez kontrastu [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00 zł
4. TK z kontrastem [kręgosłup, stawy, itp.] 249,00 zł + kontrast
5. TK jedna okolica anatomiczna bez kontrastu 249,00 zł
6. TK jedna okolica anatomiczna z kontrastem 249,00 zł + kontrast
7. TK klatka piersiowa z kontrastem 249,00 zł + kontrast
8. TK jama brzuszna z kontrastem 249,00 zł + kontrast
9. TK miednica z kontrastem 249,00 zł + kontrast
10. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 390,00 zł
11. TK dwie sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. jama brzuszna+miednica, itp.] 520,00 zł
12. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne bez kontrastu 480,00 zł
13. TK trzy sąsiadujące okolice anatomiczne z kontrastem [np. Whole Body] 640,00 zł
14. TK angiografia badanie z kontrastem tętnic: mózgowia, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kończyn z podziałem na okolice anatomiczne 520,00 zł
15. TK perfuzja mózgu z kontrastem 520,00 zł
16. TK perfuzja mózgu + angio tetnic szyjnych z kontrastem 510,00 zł
17. Kontrast 99,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) bez kontrastu 459,00 zł
2. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) z kontrastem 459,00 zł + kontrast
3. RM przysadki mózgowej z kontrastem 520,00 zł
4. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu 490,00 zł
5. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego z kontrastem 610,00 zł
6. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych  bez kontrastu 450,00 zł
7. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych z kontrastem 570,00 zł
8. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA bez kontrastu (ToF) 750,00 zł
9. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA z kontrastem (ToF) 870,00 zł
10. RM kręgosłupa (jeden odcinek) bez kontrastu 389,00 zł
11. RM Kręgosłupa (jeden odcinek) z kontrastem 389,00 zł + kontrast
12. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) bez kontrastu 589,00 zł
13. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) z kontrastem 589,00 zł + kontrast
14. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) bez kontrastu 759,00 zł
15. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) z kontrastem 759,00 zł + kontrast
16. RM stawu kolanowego bez kontrastu 389,00 zł
17. RM stawu kolanowego z kontrastem 389,00 zł + kontrast
18. RM stawu barkowego cewką dedykowaną bez kontrastu 439,00 zł
19. RM stawu barkowego cewką dedykowaną z kontrastem 439,00 zł + kontrast
20. RM pozostałych stawów bez kontrastu 439,00 zł
21. RM pozostałych stawów z kontrastem 439,00 zł + kontrast
22. RM cholangiografia (bez kontrastu) 720,00 zł
23. RM jedna okolica anatomiczna bez kontrastu [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 490,00 zł
24. RM jedna okolica anatomiczna z kontrastem [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 610,00 zł
25. Kontrast 99,00 zł
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
LECZNICTWO ZAMKNIĘTE
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) bez kontrastu 459,00 zł
2. RM głowy (mózgowie /lub zatoki /lub oczodoły) z kontrastem 459,00 zł + kontrast
3. RM przysadki mózgowej z kontrastem 520,00 zł
4. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu 490,00 zł
5. RM pogranicza czaszkowo-szyjnego z kontrastem 610,00 zł
6. RM ANGIO głowy, tętnic szyjnych  bez kontrastu 450,00 zł
7. 570,00 zł
8. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA bez kontrastu (ToF) 750,00 zł
9. RM mózgowia + ANGIOGRAFIA z kontrastem (ToF) 870,00 zł
10. RM kręgosłupa (jeden odcinek) bez kontrastu 389,00 zł
11. RM Kręgosłupa (jeden odcinek) z kontrastem 389,00 zł + kontrast
12. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) bez kontrastu 589,00 zł
13. RM kręgosłupa (dwie sąsiadujące okolice – np.. C+Th, Th+L-S) z kontrastem 589,00 zł + kontrast
14. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) bez kontrastu 759,00 zł
15. RM kręgosłupa (trzy sąsiadujące okolice – np.. C, Th, L-S) z kontrastem 759,00 zł + kontrast
16. RM stawu kolanowego bez kontrastu 389,00 zł
17. RM stawu kolanowego z kontrastem 389,00 zł + kontrast
18. RM stawu barkowego cewką dedykowaną bez kontrastu 439,00 zł
19. RM stawu barkowego cewką dedykowaną z kontrastem 439,00 zł + kontrast
20. RM pozostałych stawów bez kontrastu 439,00 zł
21. RM pozostałych stawów z kontrastem 439,00 zł + kontrast
22. RM cholangiografia (bez kontrastu) 720,00 zł
23. RM jedna okolica anatomiczna bez kontrastu [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 490,00 zł
24. RM jedna okolica anatomiczna z kontrastem [np. klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica] 610,00 zł
25. Kontrast 99,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.