Przejdź do treści

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Lp. Wykonanie zdjęcia z opisem Cena netto *
1. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego                            55,00 zł
2. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego                            55,00 zł
3. Zdjęcie kręgosłupa D/L (dzieci)                            45,00 zł
4. Zdjęcie kręgosłupa LS                            55,00 zł
5. Zdjęcie kości ogonowej                            45,00 zł
6. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych                            45,00 zł
7. Zdjęcie kości piętowej                            40,00 zł
8. Zdjęcie kości piętowej porównawcze                            45,00 zł
9. Zdjęcie miednicy                            45,00 zł
10. Zdjęcie barku (1 rzut)                            45,00 zł
11. Zdjęcie barku (2 rzuty)                            60,00 zł
12. Zdjęcie barku porównawcze                            60,00 zł
13. Zdjęcia barków porównawcze pozycja a-p+Y                            85,00 zł
14. Zdjęcie łopatki (1 rzut)                            40,00 zł
15. Zdjęcie łopatki (2 rzuty)                            50,00 zł
16. Zdjęcie szyi                            40,00 zł
17. Zdjęcie łokcia                            45,00 zł
18. Zdjęcie łokci porównawcze                            55,00 zł
19. Zdjęcie kolana                            45,00 zł
20. Zdjęcie kolan porównawcze                            55,00 zł
21. Zdjęcie mostka (1 rzut)                            45,00 zł
22. Zdjęcie mostka (2 rzuty)                            55,00 zł
23. Zdjęcie stawu skokowego                            45,00 zł
24. Zdjęcie stawu skokowego porównawcze                            55,00 zł
25. Zdjęcie stawu biodrowego (1 rzut)                            45,00 zł
26. Zdjęcie stawu biodrowego (2 rzuty)                            55,00 zł
27. Zdjęcie obojczyka                            40,00 zł
28. Zdjęcie przedramienia                            45,00 zł
29. Zdjęcie ręki                            45,00 zł
30. Zdjęcie ręki porównawcze                            55,00 zł
31. Zdjęcie nadgarstka (2 rzuty)                            45,00 zł
32. Zdjęcie nadgarstka porównawcze                            50,00 zł
33. Zdjęcie kości ramiennej                            45,00 zł
34. Zdjęcie kości ramiennej porównawcze                            55,00 zł
35. Zdjęcie stopy                            45,00 zł
36. Zdjęcie stopy porównawcze                            55,00 zł
37. Zdjęcie uda                            45,00 zł
38. Zdjęcie uda porównawcze                            55,00 zł
39. Zdjęcie podudzia                            45,00 zł
40. Zdjęcie podudzia porównawcze                            55,00 zł
Lp. Wykonanie zdjęcia z opisem Cena netto *
41. Zdjęcie rzepki                            35,00 zł
42. Zdjęcie rzepki porównawcze                            45,00 zł
43. Zdjęcie żeber (1 rzut)                            40,00 zł
44. Zdjęcie żeber (2 rzuty)                            50,00 zł
45. Zdjęcie czaszki (3 zdjęcia)                            65,00 zł
46. Zdjęcie czaszki – 2 rzuty                            55,00 zł
47. Zdjęcie podstawy czaszki                            40,00 zł
48. Zdjęcie twarzoczaszki                            40,00 zł
49. Zdjęcie siodełka tureckiego                            40,00 zł
50. Zdjęcie zatok                            35,00 zł
51. Zdjęcie żuchwy                            50,00 zł
52. Zdjęcie nosa                            35,00 zł
53. Zdjęcie oczodołów                            35,00 zł
54. Zdjęcie porównawcze obojczyków                            60,00 zł
55. Zdjęcie stawów skroniowo -żuchwowych                            60,00 zł
56. Zdjęcie klatki piersiowej boczne                            35,00 zł
57. Zdjęcie klatki piersiowej boczne z kontrastem                            55,00 zł
58. Zdjęcie klatki piersiowej P-A i  boczne                            55,00 zł
59. Zdjęcie klatki piersiowej P-A + boczne z kontrastem                            70,00 zł
60. Zdjęcie klatki piersiowej P-A                            35,00 zł
61. Zdjęcie klatki piersiowej sczyty                            30,00 zł
62. Zdjęcie jamy brzusznej (1 rzut)                            40,00 zł
63. Zdjęcie jamy brzusznej (2 rzuty)                            55,00 zł
64. Zdjęcie celowane górnego śródpiersia A-P                            40,00 zł
65. Zdjęcie przełyku                            45,00 zł
66. Urografia 160,00 zł
67. Pasaż                          150,00 zł
68. Hsg 365,00 zł
69. HSG- zdjęcia (grafia) 140,00 zł
70. Odpis 13,00 zł
71. Zdjęcie RTG bez opisu pozycja z cennika – 5,00 zł
72. Opis zdjęcia wykonanego poza SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 16,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.