Przejdź do treści

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja fizjoterapeutyczna 70,00 zł
2. Terapia manualna 70,00 zł
3. Terapia neurofizjologiczna/metody reedukacji nerwowo- mięśniowej 70,00 zł
4. Instruktaż ćwiczeń do wykonywania w domu 30,00 zł
5. Ćwiczenia bierne 20,00 zł
6. Ćwiczenia czynno – bierne i wspomagane 20,00 zł
7. Ćwiczenia czynne w odciążeniu 20,00 zł
8. Ćwiczenia czynne wolne 20,00 zł
9. Ćwiczenia czynne z oporem 20,00 zł
10. Ćwiczenia izometryczne 20,00 zł
11. Ćwiczenia prowadzone indywidualne 0,5h 40,00 zł
12. Ćwiczenia oddechowe 20,00 zł
13. Mobilizacja/Manipulacja 70,00 zł
14. Pionizacja i nauka chodu 40,00 zł
15. Wyciągi 20,00 zł
16. Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne 20,00 zł
Elektrolecznictwo
17. Galwanizacja 15,00 zł
18. Jonofreza 15,00 zł
19. Elektrostymulacja 15,00 zł
20. Prądy diadynamiczne 15,00 zł
21. Prądy interferencyjne 15,00 zł
22. Prądy TENS 15,00 zł
23. Prądy Trabeta 15,00 zł
24. Masaż podciśnieniowy 15,00 zł
25. Magnetron 15,00 zł
Światłolecznictwo
26. Naświetlanie promieniami podczerwonymi, Sollux 15,00 zł
27. Naświetlanie promieniami UV 15,00 zł
28. Laseroterapia 15,00 zł
Hydroterapia
29. Masaż wirowy kończyn górnych 20,00 zł
30. Masaż wirowy kończyn dolnych 20,00 zł
Fizykoterapia – pozostałe rodzaje
31. Ultradźwięki 15,00 zł
32. Ciepłolecznictwo (okłady parafinowe) 15,00 zł
33. Masaż suchy częściowy 60,00 zł
34. Masaż inne rodzaje (sportowy, relaksacyjny) 60,00 zł
35. Masaż Limfatyczny Ręczny 60,00 zł
Inne usługi medyczne
36. Krioterapia (1 okolica) 15,00 zł
37. Kinesjology taping (dobór wg. indywidualnych potrzeb) 25,00 zł – 45,00 zł
Usługi dodatkowe
38. Karnet  10 wejść 9 wejść  x ceny wg. cennika + 1 ostatnie wejście gratis
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.