Przejdź do treści

Pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej

PRACOWNIA ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ
Lp. Wykonanie zdjęcia z opisem Cena netto *
1. Konsultacja gastroenterologiczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 90,00 zł
2. Gastroskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 220,00 zł
3. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 250,00 zł
4. Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 350,00 zł
5. Polipektomia prosta (bez badania histopatologicznego) 200,00 zł
6. Polipektomia złożona (bez  badania histopatologicznego) 650,00 zł
7. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 550,00 zł
8. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegem polipektomii złożonej 1000,00 zł
9. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegeim terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych. 1000,00 zł
10. Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 850,00 zł
11. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 450,00 zł
12. Gastroskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 800,00 zł
13. Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 1000,00 zł
14. Gastroskopia z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej 5000,00 zł
15. EPCW diagnostyczna lub EPCW diagnstyczna uwzględniająca biopsję wraz z bad.aniem hist-pat 1000,00 zł
16. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 850,00 zł
17. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 1000,00 zł
18. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem założenia dojelitowej protezy samorozprężalnej 6000,00 zł
19. Sedacja do badania 80,00 zł
20. EPCW zabiegowo-kontrolna uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych/trzustkowych lub usunięcie protezy 1100,00 zł
21. EPCW z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych/trzustkowych 1100,00 zł
22. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów 1200,00 zł
23. Endoskopowe leczenie nowotworów łagodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego 1100,00 zł
24. Endoskopowe leczenie nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego 1100,00 zł
25. EPCW z zabiegiem uzyskania drenażu 1300,00 zł
26. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów powyżej 3 lub złóg o średnicy powyżej 12mm)  lub z zabiegiem litotrypsji 1800,00 zł
27. EPCW z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej (w tym koszt protezy) 6500,00 zł
28. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/trzustkowych 1600,00 zł
29. Endosonografia – EUS diagnostyczna 900,00 zł
30. Endosonografia – EUS z biopsją (z badaniem hist-pat lub analizą laboratoryjną) 2200,00 zł
31. Endosonografia EUS z zabiegiem neurolizy 2 000,00 zł
32. Drenaż trzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS 1800,00 zł
33. Enteroskopia diagnostyczna (z uwzględnieniem badania hist-pat) 2700,00 zł
34. Enteroskopia zabiegowa 4000,00 zł
35. Endoskopia kapsułkowa 4000,00 zł
36. Endoskopowe leczenie otyłości ** 7500,00 zł
37. Sedacja do badania 80,00 zł
38. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
39. Krótkie znieczulenie ogólne – dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
40. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł
41. Badanie cytologiczne – płyn 65,00 zł
42. Badanie hist-pat.  –  BAC 75,00 zł
Powyzsze ceny nie obejmują hospitalizacji
** cena obejmuje: konsultację i badanie gastroenterologa oraz koszt środka techicznego – balonu
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.