Przejdź do treści

Pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej

Lp. Wykonanie zdjęcia z opisem Cena netto *
1. Konsultacja gastroenterologiczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 75,00 zł
2. Gastroskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 220,00 zł
3. Rektosigmoidoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 250,00 zł
4. Kolonoskopia diagnostyczna (bez badania histopatologicznego) 350,00 zł
5. Polipektomia prosta (bez badania histopatologicznego) 200,00 zł
6. Polipektomia złożona (bez  badania histopatologicznego) 650,00 zł
7. Badanie histopatologiczne do zabiegów wymienionych w pozycji 2-6 niniejszego cennika pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej – pierwsza butelka (preparat) 55,00 zł
8. Badanie histopatologiczne do zabiegów wymienionych w pozycji 2-6 niniejszego cennika pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej – druga i każda kolejna butelka (preparat) 35,00 zł
9. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej 550,00 zł
10. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegem polipektomii złożonej 1 000,00 zł
11. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii złożonej lub z zabiegeim terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych. 1 000,00 zł
12. Gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub z zabiegiem usuwania ciała obcego 850,00 zł
13. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 450,00 zł
14. Gastroskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 800,00 zł
15. Gastroskopia z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii 1 000,00 zł
16. Gastroskopia z zabiegiem założenia przełykowej lub dojelitowej protezy samorozprężalnej 5 000,00 zł
17. EPCW diagnostyczna lub EPCW diagnstyczna uwzględniająca biopsję wraz z bad.aniem hist-pat 1 000,00 zł
18. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem terapeutycznym w leczeniu zmian naczyniowych 850,00 zł
19. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem udrażniania lub mechanicznego rozszerzania światła przewodu pokarmowego 1 000,00 zł
20. Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem założenia dojelitowej protezy samorozprężalnej 6 000,00 zł
21. Sedacja do badania 80,00 zł
22. EPCW zabiegowo-kontrolna uwzględniająca zabieg sfinkterotomii lub kontrolę instrumentalną dróg żółciowych/trzustkowych lub usunięcie protezy 1 100,00 zł
23. EPCW z zabiegiem wymiany protez w drogach żółciowych/trzustkowych 1 100,00 zł
24. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów 1 200,00 zł
25. Endoskopowe leczenie nowotworów łagodnych, wczesnych postaci nowotworów złośliwych i stanów przednowotworowych przewodu pokarmowego 1 100,00 zł
26. Endoskopowe leczenie nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego 1 100,00 zł
27. EPCW z zabiegiem uzyskania drenażu 1 300,00 zł
28. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów (liczba złogów powyżej 3 lub złóg o średnicy powyżej 12mm)  lub z zabiegiem litotrypsji 1 800,00 zł
29. EPCW z zabiegiem zakładania protezy samorozprężalnej (w tym koszt protezy) 6 500,00 zł
30. ECPW z zabiegiem drenażu torbieli okołotrzustkowych lub okołodwunastniczych 1 500,00 zł
31. EPCW z zabiegiem usunięcia złogów wraz z protezowaniem protezą tradycyjną dróg żółciowych/trzustkowych 1 600,00 zł
32. Endosonografia – EUS diagnostyczna 900,00 zł
33. Endosonografia – EUS z biopsją (z badaniem hist-pat lub analizą laboratoryjną) 2 200,00 zł
34. Endosonografia EUS z zabiegiem neurolizy 2 000,00 zł
35. Drenaż trzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS 1 800,00 zł
36. Enteroskopia diagnostyczna (z uwzględnieniem badania hist-pat) 2 700,00 zł
37. Enteroskopia zabiegowa 4 000,00 zł
38. Endoskopia kapsułkowa 4 000,00 zł
39. Endoskopowe leczenie otyłości ** 7 500,00 zł
Powyzsze ceny nie obejmują hospitalizacji
** cena obejmuje: konsultację i badanie gastroenterologa oraz koszt środka techicznego – balonu
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.