Przejdź do treści

Pracownia EMG

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Neurografia
1.1 Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego + fala F 40,00 zł
1.2 Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego 25,00 zł
1.3 Badanie nerwu ruchowego / czuciowego metodą krótkich segmentów 50,00 zł
2. Elektromiografia
2.1. Badanie ilościowe jednego mięśnia elektrodą koncentryczną 40,00 zł
3. Zaburzenia transmisji nerwowo – mięśniowej
3.1. Elektrostymulacyjna próba męczliwości 1 mięśnia 80,00 zł
3.2. Próba ischemiczna 60,00 zł
3.3. Badanie odruchu mrugania (blink reflex) 70,00 zł
3.4. Współczulne potencjały skórne 70,00 zł
BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE W ZAKRESIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Wzrokowe potencjały wywołane 75,00 zł
2. Słuchowe potencjały wywołane 75,00 zł
3. Somatosensoryczne potencjały wywołane przy stymulacji kończyn górnych 95,00 zł
4. Somatosensoryczne potencjały wywołane przy stymulacji kończyn dolnych 140,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.