Przejdź do treści

Pozostałe usługi

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. W przypadku wykorzystania dwóch łóżek:
pacjent + opiekun (na żądanie pacjenta)
186,00 zł za 1 dobę
2. Opłata za wyżywienie opiekuna za każdy dzień, w tym: 38,50 zł
–  śniadanie 11,00 zł
–  obiad 24,00 zł
–  kolacja 10,00 zł
3. Wystawienie zaświadczenia o przebytym leczeniu 50,00 zł
4. Wydanie opinii lekarskiej w języku polskim cena zgodna z ceną Konsultacji lekarskiej w poradniach specjalistycznych
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
5. Usługi ksero – za 1 stronę 0,50 zł
6. Przechowywanie zwłok (od 4 do 5 dni)   40,00 zł/doba
7. Przechowywanie zwłok (powyżej 5 dni) 60,00 zł/doba


Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.