Przejdź do treści

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto *
1. Konsultacja ortopedyczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Wstrzyknięcie leku do stawu /bez kosztu leku/ 65,00 zł
3. Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki /bez kosztu leku/ 65,00 zł
4. Ostrzyknięcie przyczepów ścięgien /bez kosztu leku/ 65,00 zł
5. Ostrzyknięcie przyczepów więzadeł /bez kosztu leku/ 65,00 zł
6. Iniekcja dostawowa pod kontrolą USG /bez kosztu leku/ 115,00 zł
7. Opatrunek gipsowy mały 55,00 zł
8. Opatrunek gipsowy duży 170,00 zł
9. Punkcja / bez kosztu badania histopatologicznego/ 65,00 zł
10. Blokada okołonerwowa /bez kosztu leku/ 65,00 zł
11. Nastawienie zwichnięcia stawu 65,00 zł
12. Nastawienie i unieruchomienie złamania kości 250,00 zł
13. Zdjęcie gipsu 55,00 zł
14. Unieruchomienie opatr. elast. drobnych stawów i kości 45,00 zł
16. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
17. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
18. Krótkie znieczulenie ogólne  dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
19. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł
20. Badanie cytologiczne – płyn 65,00 zł
21. Badanie hist-pat.  –  BAC 75,00 zł

*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.