Przejdź do treści

Poradnia okulistyczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena  netto*
1. Konsultacja okulistyczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 75,00 zł
2. Badanie dna oka 30,00 zł
3. Badanie dna oka u niemowląt 35,00 zł
4. Badanie – pole widzenia statyczne z opisem 50,00 zł
5. Badanie przy urazie gałki ocznej ** 75,00 zł
6. Płukanie dróg łzowych 35,00 zł
7. Płukanie oka 15,00 zł
8. Podanie leku poza gałkę 45,00 zł
9. Pomiar ciśnienia śródgałkowego 20,00 zł
10. Badanie OCT – jedno oko 90,00 zł
11. Badanie OCT – dwoje oczu 150,00 zł
Pakiet usług okulistycznych łączonych Cena netto *
10. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka 95,00 zł
11. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka 105,00 zł
 + pomiar ciśnienia śródgałkowego
12. Konsultacja okulistyczna + płukanie dróg łzowych 85,00 zł
13. Konsultacja okulistyczna + płukanie oka oczodołu 80,00 zł
Konsultacja okulistyczna + badanie pole widzenia statyczne z opisem 105,00 zł
Zabiegi okulistyczne Cena netto*
14. Usunięcie ciała obcego z oka ** 70,00 zł
15. Opatrunek oczny 10,00 zł
16. Opatrunek oczny uciskowy 10,00 zł
17. Usunięcie gradówki ** 180,00 zł
18. Wybarwienie rogówki i ocena 20,00 zł
19. Sondowanie i zgłębnikowanie dróg łzowych** 90,00 zł
20. Pobieranie materiału z worka spojówkowego (posiew) 15,00 zł
21. Iniekcja pozagałkowa 40,00 zł
22. Iniekcja podspojówkowa 35,00 zł
Pakiet usług okulistycznych łączonych Cena netto *
23. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny 85,00 zł
24. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny uciskowy 85,00 zł
25. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka + pomiar
ciśnienia śródgałkowego + wybarwienie rogówki oka i ocena
110,00 zł
** cena badania obejmuje konsultację okulistyczną
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.