Przejdź do treści

Poradnia okulistyczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja okulistyczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Badanie dna oka 50,00 zł
3. Badanie – pole widzenia statyczne z opisem 50,00 zł
4. Badanie przy urazie gałki ocznej ** 95,00 zł
5. Płukanie dróg łzowych 40,00 zł
6. Płukanie oka 15,00 zł
7. Podanie leku poza gałkę /bez kosztu leku/ 60,00 zł
8. Pomiar ciśnienia śródgałkowego 20,00 zł
9. Badanie OCT – jedno oko 90,00 zł
10. Badanie OCT – dwoje oczu 150,00 zł
11. Badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 50,00 zł
12. Topografia rogówki (jedna gałka oczna) 95,00 zł
Pakiet usług okulistycznych łączonych
14. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka 120,00 zł
15. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka  + pomiar ciśnienia śródgałkowego 130,00 zł
16. Konsultacja okulistyczna + płukanie dróg łzowych 100,00 zł
17. Konsultacja okulistyczna + płukanie oka oczodołu 100,00 zł
18. Konsultacja okulistyczna + badanie pole widzenia statyczne z opisem 120,00 zł
19. Konsultacja okulistyczna + badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia 100,00 zł
Zabiegi okulistyczne
20. Usunięcie ciała obcego z oka /bez znieczulenia/ 100,00 zł
21. Opatrunek oczny 10,00 zł
22. Opatrunek oczny uciskowy 10,00 zł
23. Usunięcie gradówki /bez znieczulenia/ 115,00 zł
24. Wybarwienie rogówki i ocena 20,00 zł
25. Sondowanie i zgłębnikowanie dróg łzowych /bez znieczulenia/ 110,00 zł
26. Pobieranie materiału z worka spojówkowego i płukanie (bez kosztów badania mikrobiologicznego – bez kosztu posiewu) 30,00 zł
27. Iniekcja pozagałkowa 50,00 zł
28. Iniekcja podspojówkowa 50,00 zł
Pakiet usług okulistycznych łączonych
29. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny 100,00 zł
30. Konsultacja okulistyczna + opatrunek oczny uciskowy 100,00 zł
31. Konsultacja okulistyczna + badanie dna oka + pomiarciśnienia śródgałkowego + wybarwienie rogówki oka i ocena 150,00 zł