Przejdź do treści

Poradnia otorynolaryngologiczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto *
1. Konsultacja laryngologiczna z oceną uszu, nosa, gardła i krtani
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Opanowanie krwotoku z nosa 45,00 zł
3. Przyżeganie krwotoku 55,00 zł
4. Przednia tamponada przy krwotoku 120,00 zł
5. Zamknięte nastawienie złamanego nosa /bez znieczulenia/ 120,00 zł
6. Drenaż ropnia okołomigdałkowego /bez znieczulenia/ 90,00 zł
7. Audiometria 50,00 zł
8. Mikroskopowa ocena ucha środkowego 35,00 zł
9. Odsysanie z uszu 15,00 zł
10. Opatrunek uszny z płukaniem sterylnym 50,00 zł
11. Paracenteza /bez znieczulenia/ 90,00 zł
12. Pobranie wycinka /bez znieczulenia/ 70,00 zł
13. Punkcja zatoki szczękowej jednostr. /bez znieczulenia/ 55,00 zł
14. Punkcja zatoki szczękowej obustr. /bez znieczulenia/ 100,00 zł
15. Toaleta rurki tracheostomijnej 60,00 zł
16. Usunięcie kaszaka (znieczulenie miejscowe) 160,00 zł
17. Usuwanie ciała obcego z nosa, gardła, ucha 120,00 zł
18. Zdjęcie szwów / założenie szwów 50,00 zł
19. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
20. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
21. Krótkie znieczulenie ogólne  dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
22. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł
23. Badanie hist-pat.  –  BAC 75,00 zł
Pakiet usług laryngologicznych łączonych
24. Konsultacja laryngologiczna z oceną uszu
+ przedmuch. trąbki Eustach.
105,00 zł
25. Konsultacja laryngologiczna + opanowanie krwotoku
z nosa + przyżeganie krwotoku + przednia tamponada przy krwotoku
130,00 zł
26. Konsultacja laryngologiczna + usunięcie tamponady z nosa 100,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.