Przejdź do treści

Poradnia otorynolaryngologiczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto *
1. Konsultacja laryngologiczna z oceną uszu, nosa, gardła i krtani
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
75,00 zł
2. Opanowanie krwotoku z nosa 45,00 zł
3. Przyżeganie krwotoku 55,00 zł
4. Przednia tamponada przy krwotoku 105,00 zł
5. Miejscowe wycięcie zmian w nosie 105,00 zł
6. Zamknięte nastawienie złamanego nosa 120,00 zł
7. Drenaż ropnia okołomigdałkowego 55,00 zł
8. Audiometria 40,00 zł
9. Duży zestaw do szycia (znieczulenie miejscowe) 65,00 zł
10. Inhalacje 15,00 zł
11. Mały zestaw do szycia (znieczulenie miejscowe) 35,00 zł
12. Mikroskopowa ocena ucha środkowego 35,00 zł
13. Odsysanie z uszu 15,00 zł
14. Opatrunek uszny z płukaniem sterylnym 35,00 zł
15. Paracenteza (znieczulenie miejscowe) 90,00 zł
16. Płukanie gardła 5,00 zł
17. Płukanie uszu niejałowe 20,00 zł
18. Pobranie wycinka ( znieczulenie miejscowe) 70,00 zł
19. Punkcja zatoki szczękowej jednostr. (znieczulenie miejs.) 55,00 zł
20. Punkcja zatoki szczękowej obustr. (znieczulenie miejs.) 100,00 zł
21. Repozycja rozerwanej błony bębenkowej
(znieczulenie miejscowe)
380,00 zł
22. Toaleta rurki tracheostomijnej 40,00 zł
23. Usunięcie kaszaka (znieczulenie miejscowe) 160,00 zł
24. Usuwanie ciała obcego z nosa, gardła, ucha 85,00 zł
25. Zdjęcie szwów 25,00 zł
26. Badanie VNG (videonystagmografia) 130,00 zł
Lp. Pakiet usług laryngologicznych łączonych Cena netto*
26. Konsultacja laryngologiczna z oceną uszu
+ przedmuch. trąbki Eustach.
90,00 zł
27. Konsultacja laryngologiczna + opanowanie krwotoku
z nosa + przyżeganie krwotoku + przednia tamponada przy krwotoku
115,00 zł
28. Konsultacja laryngologiczna + usunięcie tamponady z nosa 85,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.