Przejdź do treści

Poradnia kardiologiczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja kardiologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
95,00 zł
2. Badanie EKG z opisem 50,00 zł
3. Badanie EKG bez opisu 30,00 zł
4. Test wysiłkowy z opisem 160,00 zł
5. Holter RR (ciśnieniowy) 150,00 zł
6. Holter EKG bez opisu 120,00 zł
7. Holter EKG z opisem 160,00 zł