Przejdź do treści

Poradnia kardiologiczna

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja kardiologiczna (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 80,00 zł
2. Badanie EKG z opisem 40,00 zł
3. Badanie EKG bez opisu 20,00 zł
4. Test wysiłkowy z opisem 125,00 zł
5. Holter ciśnieniowy 115,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.