Przejdź do treści

Poradnia ginekologiczno – położnicza

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja ginekologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Konsultacja ginekologiczna z badaniem USG narządu rodnego 170,00 zł
3. USG położnicze 180,00 zł
4. Pobieranie materiału do badania cytologicznego 50,00 zł
5. Wymaz z pochwy 50,00 zł
6. Założenie wkładki antykoncepcyjnej /bez kosztów wkładki/ 400,00 zł
7. Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej (jeśli założenie odbywało się w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie lub w połączeniu z poz. 5 bezpłatnie) 150,00 zł
8. Kolposkopia (bez badania histopatologicznego) 200,00 zł
9. Kolposkopia z pobraniem wycinków 400,00 zł
10. USG piersi z oceną węzłów chłonnych 150,00 zł
11. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
12. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
13. Krótkie znieczulenie ogólne  dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
14. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł

*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.