Przejdź do treści

Poradnia chirurgii ogólnej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja chirurgiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Wstrzyknięcie leku do stawu- blokada /bez kosztu leku/ 65,00 zł
3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm -małej / bez znieczulenia/ 130,00 zł
4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm -dużej / bez znieczulenia/ 180,00 zł
5. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej i powikłanej / bez znieczulenia/ 270,00 zł
6. Zmiana opatrunku małego /zaopatrzenie rany bez szycia/ 35,00 zł
7. Zmiana opatrunku dużego /zaopatrzenie rany bez szycia/ 55,00 zł
8. Opracowanie / Zdjęcie paznokcia / bez znieczulenia/ 120,00 zł
9. Klinowe wycięcie paznokcia wrastającego  / bez znieczulenia/ 130,00 zł
10. Pobranie materiału do badania hist-pat.  bez ekspertyzy histopatologicznej / bez znieczulenia/ 95,00 zł
11. Chirurgiczne usunięcie torbieli, tłuszczaka, kaszaka, narośli
/bez znieczulenia/
120,00 zł
12. Punkcja stawu /bez badania hispat/ 65,00 zł
13. Drobne zabiegi /nacięcie ropnia, drenaż ropnia, nacięcie zastrzału, nakłucie krwiaka /-bez znieczulenia, szycie/ 90,00 zł
14. Usunięcie ciała obcego położonego powierzchownie  / bez znieczulenia/ 90,00 zł
15. Usunięcie ciała obcego położonego głęboko  / bez znieczulenia/ 120,00 zł
16. Usunięcie martwiczej tkanki  / bez znieczulenia/ 100,00 zł
17. Zdjęcie szwów / założenie szwów   / bez znieczulenia/ 50,00 zł
18. Szyna gipsowa krótka 55,00 zł
19. Szyna gipsowa długa 65,00 zł
20. Opatrunek gipsowy mały 70,00 zł
21. Opatrunek gipsowy duży 140,00 zł
22. Zdjęcie gipsu 55,00 zł
23. Unieruchomienie opatr. elast. drobnych stawów i kości 45,00 zł
24. Repozycja zwichnięcia /bez znieczulenia/ 75,00 zł
25. Repozycja złamania prostego/bez znieczulenia/ 85,00 zł
26. Unieruchomienie ” Delta – cast” (cena nie obejmuje opaski) 70,00 zł
27. Blokada nerwów międzyżebrowych /bez kosztu leku/ 65,00 zł
28. Chirurgiczne zaopatrzenie powierzchownych ran głowy  / bez znieczulenia/ 65,00 zł
29. Iniekcja dostawowa pod kontrolą USG /bez kosztu leku/ 115,00 zł
30. Badanie hist-pat.  –  BAC 75,00 zł
31. Badanie cytologiczne – płyn 65,00 zł
32. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł
33. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
34. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
35. Krótkie znieczulenie ogólne – dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.