Przejdź do treści

Poradnia chirurgii ogólnej

Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja chirurgiczna (cena konsultacji nie obejmuje badań
zleconych przez lekarza specjalistę)
75,00 zł
2. Sporządzenie wniosku sanatoryjnego 35,00 zł
3. Zaświadczenie lekarskie dla kierowcy 40,00 zł
4. Zabieg dostawowy – lek pacjenta 50,00 zł
5. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm -małej ** 115,00 zł
6. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm -dużej ** 165,00 zł
7. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej i powikłanej ** 255,00 zł
8. Zmiana opatrunku małego 35,00 zł
9. Zmiana opatrunku dużego 55,00 zł
10. Zdjęcie paznokcia ** 105,00 zł
11. Klinowe wycięcie paznokcia wrastającego ** 110,00 zł
12. Pobranie wycinka bez ceny badania hist- pat. 175,00 zł
13. Usunięcie torbieli, tłuszczaka, kaszaka 85,00 zł
14. Punkcja stawu kolanowego 55,00 zł
15. Nacięcie i drenaż ropnia powierzchniowego 60,00 zł
16. Nacięcie zastrzału, ropownicy+ drenaż 65,00 zł
17. Wycięcie kaletki maziowej lub tłuszczaka bez ceny badania hist-pat. 120,00 zł
18. Usunięcie ciała obcego położonego powierzchownie 55,00 zł
19. Usunięcie ciała obcego położonego głęboko 120,00 zł
20. Blokada dostawowa 55,00 zł
21. Przekłucie uszu, założenie kolczyków 35,00 zł
22. Szyna gipsowa krótka 45,00 zł
23. Szyna gipsowa długa 65,00 zł
24. Opatrunek gipsowy mały 55,00 zł
25. Opatrunek gipsowy duży 130,00 zł
26. Nastawienie zwichnięcia stawu 65,00 zł
27. Nastawienie złamania kości palców 45,00 zł
28. Nastawienie złamania kości ręki 45,00 zł
29. Zdjęcie gipsu 55,00 zł
30. Unieruchomienie opatr. elast. drobnych stawów i kości 35,00 zł
31. Repozycja zwichnięcia ( bez unieruchomienia) 75,00 zł
32. Repozycja złamania prostego 85,00 zł
33. Repozycja złamania wieloodłamowego 210,00 zł
34. Unieruchomienie ” Delta – cast” -opaska pacjenta 65,00 zł
35. Blokada nerwów międzyżebrowych *** 65,00 zł
36. Biopsje z badaniem hist.- pat.*** 160,00 zł
37. Usunięcie ciał wolnych *** 190,00 zł
38. Usunięcie wyrośli kostnych *** 190,00 zł
39. Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki *** 65,00 zł
40. Wstrzyknięcie leku do stawu *** 65,00 zł
41. Nakłucie stawu *** 65,00 zł
42. Chirurgiczne zaopatrzenie powierzchownych ran głowy *** 65,00 zł
  ** cena badania obejmuje konsultację chirurgiczną
  *** badanie wykonywane w warunkach ambulatoryjnych
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.