Przejdź do treści

Izba Przyjęć Szpitala

OGÓLNA IZBA PRZYJĘĆ
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Obserwacja w Izbie Przyjęć z badaniem i doraźne leczenie farmakol. 300,00 zł
2. Porada i badanie lekarskie (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 100,00 zł
3. Konsultacja lekarza specjalisty (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 150,00 zł
4. Czynności ratownicze wraz z opieką pielęgniarską 400,00 zł
5. Opieka pielęgniarska 35,00 zł
USŁUGI CHIRURGICZNE:
6. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm -małej / bez znieczulenia/ 130,00 zł
7. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm -dużej / bez znieczulenia/ 180,00 zł
8. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej i powikłanej  /bez znieczulenia/ 270,00 zł
9. Zmiana opatrunku małego /zaopatrzenie rany bez szycia/ 35,00 zł
10. Zmiana opatrunku dużego /zaopatrzenie rany bez szycia/ 55,00 zł
11. Opracowanie wrastającego/Zdjęcie paznokcia  / bez znieczulenia/ 120,00 zł
12. Pobranie materiału do badania hist-pat.  bez ekspertyzy histopatologicznej / bez znieczulenia/ 95,00 zł
13. Chirurgiczne usunięcie torbieli, tłuszczaka, kaszaka, narośli
/bez znieczulenia/
120,00 zł
14. Drobne zabiegi /nacięcie ropnia, drenaż ropnia, nacięcie zastrzału, nakłucie krwiaka /-bez znieczulenia, szycie/ 90,00 zł
15. Punkcja stawu /bez badania hispat/ 65,00 zł
16. Usunięcie ciała obcego położonego powierzchownie 90,00 zł
17. Usunięcie ciała obcego położonego głęboko 120,00 zł
18. Usunięcie martwiczej tkanki 100,00 zł
19. Zdjęcie szwów / założenie szwów 50,00 zł
20. Szyna gipsowa krótka 55,00 zł
21. Szyna gipsowa długa 65,00 zł
22. Opatrunek gipsowy mały 70,00 zł
23. Opatrunek gipsowy duży 140,00 zł
24. Zdjęcie gipsu 55,00 zł
25. Unieruchomienie opatr. elast. drobnych stawów i kości 45,00 zł
26. Repozycja zwichnięcia /bez znieczulenia/ 75,00 zł
27. Repozycja złamania prostego /bez znieczulenia/ 85,00 zł
28. Repozycja złamania wieloodłamowego /bez znieczulenia/ 210,00 zł
29. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
30. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
31. Krótkie znieczulenie ogólne  dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
32. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł
33. Badanie cytologiczne – płyn 65,00 zł
34. Badanie hist-pat.  –  BAC 75,00 zł
USŁUGI INTERNISTYCZNE:
35. Pomiar RR 30,00 zł
36. Badanie EKG z opisem 50,00 zł
37. Wykonanie zdjęć RTG z opisem wg cennika Pracowni RTG
38. Płukanie żołądka 50,00 zł
39. Cewnikowanie pęcherza moczowego  /bez kosztów cewnika/ 70,00 zł
40. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych 20 zł + cena badania
wg cennika badań laborat.
41. Opracowanie odleżyn 70,00 zł
42. Lewatywa 30,00 zł
43. Iniekcje /iv, im, sc, nie uwzględnia ceny leku/ 40,00 zł
44. Szczepienie Ochronne Koszt szczepionki + koszt Iniekcji
45. Podłączenie kroplówki (cena nie obejmuje samej kroplówki) 45,00 zł
46. Toaleta 50,00 zł
47. Założenie czepca 25,00 zł
48. Założenie sondy 30,00 zł
49. Tlenoterapia 15,00 zł
50. Szybki test antygenowy – Anty-SARS-CoV-2 120,00 zł
51. Szybki test antygenowy – Anty-SARS-CoV-2 z zaświadczeniem w języku ang. 160,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.