Przejdź do treści

Izba Przyjęć Szpitala

OGÓLNA IZBA PRZYJĘĆ
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto *
1. Krótka obserwacja w Izbie Przyjęć z badaniem i doraźne leczenie farmakol. 210,00 zł
2. Konsultacja lekarza specjalisty chorób wewn., neurolog., ginekol. (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 75,00 zł
3. Pierwsza pomoc w Izbie Przyjęć w zakresie ratownictwa medycznego 350,00 zł
USŁUGI CHIRURGICZNE: Cena netto*
4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm 50,00 zł
5. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm 100,00 zł
6. Zmiana opatrunku małego 35,00 zł
7. Zmiana opatrunku dużego 55,00 zł
8. Opracowanie wrastającego paznokcia ze znieczulenie miejscowym 105,00 zł
9. Pobranie wycinka bez ceny bad. hist-pat. 65,00 zł
10. Usunięcie torbieli, tłuszczaka, modzela 85,00 zł
11. Drobne zabiegi, kompres, zdjęcie, zdjęcie szwów 30,00 zł
12. Punkcja stawu kolanowego 55,00 zł
13. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej, powikłanej 230,00 zł
14. Nakłucie krwiaka lub ropnia 55,00 zł
15. Usunięcie ciała obcego powierzchownie 45,00 zł
16. Szyna gipsowa krótka 45,00 zł
17. Szyna gipsowa długa 65,00 zł
18. Opatrunek gipsowy mały 55,00 zł
19. Opatrunek gipsowy duży 130,00 zł
20. Zdjęcie gipsu 55,00 zł
21. Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym 35,00 zł
22. Krótkie znieczulenie ogólne 120,00 zł
23. Repozycja zwichnięcia 75,00 zł
24. Repozycja złamania prostego 85,00 zł
25. Repozycja złamania wieloodłamowego 210,00 zł
26. Usunięcie narośli, kurzajki 30,00 zł
USŁUGI INTERNISTYCZNE: Cena netto*
27. Porada i badanie lekarskie (cena konsultacji nie obejmuje badań
zleconych przez lekarza specjalistę)
75,00 zł
28. Pomiar RR 15,00 zł
29. Badanie EKG z opisem 40,00 zł
30. Wykonanie zdjęć RTG z opisem wg cennika Pracowni RTG
31. Płukanie żołądka 50,00 zł
32. Cewnikowanie pęcherza moczowego 35,00 zł
33. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych 3,50 zł + cena badania
wg cennika badań laborat.
34. Opracowanie odleżyn 40,00 zł
35. Lewatywa 30,00 zł
36. Iniekcje domięśniowe 20,00 zł
37. Iniekcje podskórne 15,00 zł
38. Iniekcje dożylne 30,00 zł
39. Szczepienie Ochronne Koszt szczepionki +
15,00 zł iniekcja podskórna
40. Podłączenie kroplówki 30,00 zł
41. Toaleta 50,00 zł
42. Założenie czepca 25,00 zł
43. Założenie sondy 30,00 zł
44. Tlenoterapia 15,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.