Przejdź do treści

Medycyna pracy

MEDYCYNA PRACY
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Badanie lekarza medycyny pracy (badanie profilaktyczne, cena
nie obejmuje badań zleconych przez lekarza medycyny pracy )
75,00 zł
2. Badanie lekarza medycyny pracy (badanie sanitarno-epidemiologiczne, cena nie obejmuje badań zleconych przez lekarza medycyny pracy ) 75,00 zł
3. Konsultacje specjalistów (cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę) 100,00 zł
4. Badanie kierowców na prawo jazdy (pozostałe wymagane badania na zlecenie lekarza profilaktyka wg obowiązującego cennika) 80,00 zł
5. Badanie psychologiczne 100,00 zł
6. Psychotest 120,00 zł
7. Badanie kandydatów na stanowisko kierownicze 120,00 zł
*Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.
SPZOZ MSWIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku postępowań konkursowych.