Przejdź do treści

Inne poradnie specjalistyczne

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja endokrynologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja gastroenterologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
PORADNIA DERMATOLOGICZNA
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja dermatologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Dermatoskopia 80,00 zł
3. Kriochirurgia (małe zmiany) od 1 do 3 zmian 100,00 zł
4. Kriochirurgia (małe zmiany) od 4 do 10 zmian 200,00 zł
5. Kriochirurgia (duże zmiany) 1 zmiana 100,00 zł
6. Laserowe wypalanie zmiany skórnej /w zależności od liczby zmian skórnych/ 200-400 zł
7. Usunięcie 1 znamiona (cena badania nie zawiera ceny badania hist- pat.) 180,00 zł
8. Usunięcie 2-3 znamiona (cena badania nie zawiera ceny badania hist- pat.) 250,00 zł
9. Usunięcie 4 znamion (cena badania nie zawiera ceny badania hist- pat.) 560,00 zł
10. Znieczulenie nasiękowe 80,00 zł
11. Krótkie znieczulenie ogólne do 30 min 120,00 zł
12. Krótkie znieczulenie ogólne  dopłata za każde rozpoczęte 30 min 50,00 zł
13. Badanie hist-pat.  –  ekspertyza histopatologicznej 110,00 zł

 

PORADNIA CHORÓB PŁUC
Lp. Rodzaj świadczenia Cena netto*
1. Konsultacja pulmonologiczna
(cena konsultacji nie obejmuje badań zleconych przez lekarza specjalistę)
90,00 zł
2. Spirometria 90,00 zł

 

Ceny netto zostaną powiększone o podatek wynikający z obowiązującej stawki VAT.